SIST EN IEC 60376:2018

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60376:2018
Koda projekta: 62893
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical equipment
Naslov (slovenski): Specifikacija tehničnega žveplovega heksafluorida (SF6) in komplementarnih plinov v mešanicah za uporabo v električni opremi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60376:2018 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki
ICS: 29.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN IEC 60376:2018
Področje projekta (angleško): This document defines the quality for technical grade sulphur hexafluoride (SF6) and complementary gases such as nitrogen (N2) and carbon tetra-fluoride (CF4), for use in electrical equipment. Detection techniques, covering both laboratory and in-situ portable instrumentation, applicable to the analysis of SF6, N2 and CF4 gases prior to the introduction of these gases into the electrical equipment are also described in this document. This document provides some information on sulphur hexafluoride in Annex A and on the environmental effects of SF6 in Annex B. Information about SF6 by-products and the procedure for evaluating the potential effects of SF6 by-products on human health are covered by IEC 60480, their handling and disposal being carried out according to international and local regulations with regard to the impact on the environment. Handling of SF6 and its mixtures is covered by IEC 62271-4. Procedures to determine SF6 leakages are described in IEC 60068-2-17. For the purposes of this document, the complementary gases used in SF6 mixtures will be limited to N2 or CF4.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa kakovost tehničnega žveplovega heksafluorida (SF6) in komplementarnih plinov, kot sta dušik (N2) in tetrafluorometan (CF4), za uporabo v električni opremi. V tem dokumentu so opisane tudi tehnike odkrivanja, ki zajemajo laboratorijske in prenosne instrumente in situ, ki se uporabljajo za analizo plinov SF6, N2 in CF4 pred uporabo teh plinov pri električni opremi. Ta dokument podaja nekaj informacij o žveplovem heksafluoridu v dodatku A in o okoljskih učinkih SF6 v dodatku B. Informacije o stranskih proizvodih SF6 in postopku za ocenjevanje morebitnih učinkov stranskih proizvodov SF6 na zdravje ljudi so zajete v standardu IEC 60480, ravnanje z njimi in njihovo odlaganje pa se izvaja v skladu z mednarodnimi in lokalnimi predpisi o vplivu na okolje. Ravnanje s SF6 in njegovimi mešanicami je zajeto v IEC 62271-4. Postopki za določanje puščanja SF6 so opisani v IEC 60068-2-17. V tem dokumentu so plini, uporabljeni v mešanicah SF6, omejeni na N2 ali CF4.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60376:2006 - Specifikacija tehničnega žveplovega heksafluorida (SF6) za uporabo v električni opremi (IEC 60376:2005) 01-okt-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi