SIST EN 60143-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 60143-1:2015
Koda projekta: 58482
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Series capacitors for power systems - Part 1: General
Naslov (slovenski): Zaporedni kondenzatorji za elektroenergetske sisteme - 1. del: Splošno
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60143-1:2015 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 31.060.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-12
Referenčna oznaka: EN 60143-1:2015
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60143 applies both to capacitor units and capacitor banks intended to be used connected in series with an a.c. transmission or distribution line or circuit forming part of an a.c. power system having a frequency of 15 Hz to 60 Hz. The primary focus of this standard is on transmission application. The series capacitor units and banks are usually intended for high-voltage power systems. This standard is applicable to the complete voltage range. This standard does not apply to capacitors of the self-healing metallized dielectric type. The following capacitors, even if connected in series with a circuit, are excluded from this standard: – capacitors for inductive heat-generating plants (IEC 60110-1); – capacitors for motor applications and the like (IEC 60252 (all parts)); – capacitors to be used in power electronics circuits (IEC 61071); – capacitors for discharge lamps (IEC 61048 and IEC 61049). For standard types of accessories such as insulators, switches, instrument transformers, external fuses, etc. see the pertinent IEC standard. NOTE 1 Additional requirements for capacitors to be protected by internal fuses, as well as the requirements for internal fuses, are found in IEC 60143-3. See also Annex C. NOTE 2 Additional requirements for capacitors to be protected by external fuses, as well as the requirements for external fuses, are found in Annex A and Annex C. NOTE 3 A separate standard for series capacitor accessories (spark-gaps, varistors, discharge reactors, currentlimiting damping reactors, damping resistors, circuit-breakers, etc.), IEC 60143-2, has been revised and was completed in 2012. A separate standard for internal fuses for series capacitors, IEC 60143-3 has been revised and was completed in 2013. NOTE 4 Some information regarding fuseless capacitor units and fuseless capacitor banks is found in Annex C. The object of this standard is: – to formulate uniform rules regarding performance, testing and rating; – to formulate specific safety rules; – to serve as a guide for installation and operation.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60143 velja za kondenzatorske enote in kondenzatorske baterije, namenjene za uporabo v zaporedni vezavi s prenosnim vodom ali razdelilnim omrežjem izmenične napetosti ali elementom, ki sklene tokokrog, izmeničnega napajalnega sistema s frekvenco med 15 in 60 Hz. Ta standard se osredotoča predvsem na uporabo s prenosnimi vodi. Zaporedne kondenzatorske enote in baterije so običajno namenjene za uporabo v visokonapetostnih napajalnih sistemih. Ta standard velja za celoten razpon napetosti. Ta standard se ne uporablja za kondenzatorje samoozdravljivega metaliziranega dielektričnega tipa. Naslednji kondenzatorji niso zajeti v tem standardu, tudi če so zaporedno vezani v tokokrog: – kondenzatorji za induktivne obrate, ki proizvajajo toploto (IEC 60110-1); – kondenzatorji za motorje in podobne namene (IEC 60252 (vsi deli)); – kondenzatorji za močnostne elektronske tokokroge (IEC 61071); – kondenzatorji za razelektritvene sijalke (IEC 61048 in IEC 61049). Za standardne tipe dodatne opreme, kot so izolatorji, stikala, instrumentni transformatorji, zunanje varovalke itd. glej ustrezni standard IEC. OPOMBA 1 Dodatne zahteve za kondenzatorje, ki jih je treba zaščititi z notranjimi varovalkami, kot tudi zahteve za notranje varovalke najdete v standardu IEC 60143-3. Glej tudi dodatek C. OPOMBA 2 Dodatne zahteve za kondenzatorje, ki jih je treba zaščititi z zunanjimi varovalkami, kot tudi zahteve za zunanje varovalke najdete v dodatkih A in C. OPOMBA 3 Poseben standard za dodatno opremo za zaporedne kondenzatorje (iskrišča, varistorji, razelektritvene dušilke, dušilke za omejevanje toka, omejevalni upori, odklopniki itd.) IEC 60143-2 je bil leta 2012 revidiran in dopolnjen. Poseben standard za notranje varovalke za zaporedne kondenzatorje IEC 60143-3 je bil revidiran in dopolnjen leta 2013. OPOMBA 4 Nekatere podatke o kondenzatorskih enotah in kondenzatorskih baterijah brez varovalk najdete v dodatku C. Namen tega standarda je: – določitev enotnih pravil glede zmogljivosti, preskušanja in ocenjevanja; – določitev posebnih varnostnih pravil; – zagotovitev navodil za namestitev in delovanje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 60143-1:2015/AC:2017 - Zaporedni kondenzatorji za elektroenergetske sisteme - 1. del: Splošno - Popravek AC (IEC 60143-1:2015/COR1:2017) 09-maj-2017
Nadomešča SIST EN 60143-1:2004 - Zaporedni kondenzatorji za elektroenergetske sisteme – 1. del: Splošno 01-dec-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi