SIST EN 60034-12:2018

Oznaka standarda: SIST EN 60034-12:2018
Koda projekta: 60472
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors (IEC 60034-12:2016)
Naslov (slovenski): Električni rotacijski stroji - 12. del: Zagonske lastnosti enohitrostnih trifaznih motorjev s kratkostično kletko (IEC 60034-12:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60034-12:2018 angleški jezik Active SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ERS - Električni rotacijski stroji
ICS: 29.160.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60034 specifies the parameters for eight designs of starting performance of single-speed three-phase 50 Hz or 60 Hz cage induction motors in accordance with IEC 60034-1 that: – have a rated voltage up to 1 000 V; – are intended for direct-on-line or star-delta starting; – are rated on the basis of duty type S1; – are constructed to any degree of protection and explosion protection. This document also applies to dual voltage motors provided that the flux saturation level is the same for both voltages. The values of torque, apparent power and current given in this document are limiting values (that is, minimum or maximum without tolerance). NOTE 1 It is not expected that all manufacturers will produce machines for all eight designs. The selection of any specific design in accordance with this document will be a matter of agreement between the manufacturer and the purchaser. NOTE 2 Designs other than the eight specified may be necessary for particular applications. NOTE 3 It should be noted that values given in manufacturers' catalogues may include tolerances in accordance with IEC 60034-1. NOTE 4 The values tabled for locked rotor apparent power are based on r.m.s. symmetrical steady state locked rotor currents; at motor switch on there will be a one-half cycle asymmetrical instantaneous peak current which may range from 1,8 to 2,8 times the steady state locked rotor value. The current peak and decay time are a function of the motor design and switching angle.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60034 določa parametre za osem modelov zagonskih lastnosti enohitrostnih trifaznih motorjev s kratkostično kletko (50 Hz ali 60 Hz) v skladu s standardom IEC 60034-1, ki: – imajo nazivno napetost do 1000 V; – so namenjeni za neposredni ali zvezda-trikot zagon; – so ocenjeni na podlagi tipa delovanja S1; – so zasnovani z vsemi varnostnimi stopnjami in zaščito pred eksplozijo. Ta dokument se uporablja tudi za motorje z dvojno napetostjo pod pogojem, da je raven tokovne zasičenosti enaka za obe napetosti. Vrednosti navora, navidezne moči in toka, podane v tem dokumentu, so mejne vrednosti (tj. najmanjše ali največje vrednosti brez odstopanj). OPOMBA 1 Ni pričakovati, da bodo vsi proizvajalci izdelovali stroje za vse osem modelov. Izbira katerega koli posebnega oblikovanja v skladu s tem dokumentom bo predmet dogovora med proizvajalcem in kupcem. OPOMBA 2: Za določene aplikacije so morda potrebni modeli, ki niso navedeni med temi osmimi. OPOMBA 3: Opozoriti je treba, da lahko vrednosti, navedene v katalogih proizvajalcev, vključujejo odstopanja v skladu s standardom IEC 60034-1. OPOMBA 4: Navedene vrednosti za navidezno moč zaprtega rotorja temeljijo na RMS-simetričnih ustaljenih tokovih zaprtega rotorja; pri zagonu motorja mora biti prisoten polkrožen asimetrični pretočni največji tok med 1,8- in 2,8-kratno vrednostjo ustaljenega toka zaprtega rotorja. Trenutni čas najvišje in najnižje vrednosti je funkcija zasnove motorja in preklopnega kota.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60034-12:2002 - Električni rotacijski stroji - 12. del: Zagonske lastnosti enohitrostnih trifaznih motorjev z indukcijsko kletko (IEC 60034-12:2002) 20-jun-2017
Nadomešča SIST EN 60034-12:2002/A1:2007 - Električni rotacijski stroji - 12. del: Zagonske lastnosti enohitrostnih trifaznih motorjev z indukcijsko kletko (IEC 60034-12:2002/A1:2007) 20-jun-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi