SIST EN 1276:2019

Oznaka standarda: SIST EN 1276:2019
Koda projekta: 00216109
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
Naslov (slovenski): Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1276:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 71.100.35
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-11
Referenčna oznaka: EN 1276:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a test method and the minimum requirements for bactericidal activity of chemical disinfectant and antiseptic products that form a homogeneous, physically stable preparation when diluted with hard water or - in the case of ready-to-use products - with water. Products can only be tested at a concentration of 80 % or less, as some dilution is always produced by adding the test organisms and interfering substance. This document applies to products that are used in food, industrial, domestic and institutional areas excluding areas and situations where disinfection is medically indicated and excluding products used on living tissues except those for hand hygiene in the above considered areas. The following areas are at least included: a) processing, distribution and retailing of: 1) food of animal origin:  milk and milk products;  meat and meat products;  fish, seafood, and related products;  eggs and egg products;  animal feeds;  etc. 2) food of vegetable origin:  beverages;  fruits, vegetables and derivatives (including sugar, distillery, etc.);  flour, milling and baking;  animal feeds;  etc. b) institutional and domestic areas:  catering establishments;  public areas;  public transports;  schools;  nurseries;  shops;  sports rooms;  waste containers (bins, etc.);  hotels;  dwellings;  clinically non sensitive areas of hospitals;  offices;  etc. c) other industrial areas:  packaging material;  biotechnology (yeast, proteins, enzymes, etc.);  pharmaceutical;  cosmetics and toiletries;  textiles;  space industry, computer industry;  etc. EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to “use recommendations”. NOTE 1 The method described is intended to determine the activity of commercial formulations or active substances under the conditions in which they are used. NOTE 2 This method corresponds to a phase 2 step 1 test.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa preskusno metodo in minimalne zahteve za baktericidno delovanje kemičnih razkužil in antiseptikov, ki tvorijo homogen, fizikalno stabilen pripravek, če so razredčeni s trdo vodo oziroma z vodo pri izdelkih, ki so pripravljeni za uporabo. Izdelke je mogoče preskušati samo pri 80-odstotni ali nižji koncentraciji, ker dodajanje preskusnih organizmov in moteče snovi vedno povzroči razredčenje. Ta dokument se uporablja za izdelke, ki se uporabljajo v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah, izključeni pa so področja in primeri, ko obstajajo zdravstvene indikacije za dezinfekcijo ter izdelki, ki se uporabljajo na živih tkivih, razen tistih, ki se uporabljajo za higieno rok v zgoraj navedenih področjih. Naslednja področja so najmanj vključena: a) predelava, distribucija in prodaja: 1) hrane živalskega izvora: – mleko in mlečni izdelki; – meso in mesni izdelki; – ribe, morski sadeži in podobno; – jajca in jajčni izdelki; – živalska krma; – itn. 2) hrane rastlinskega izvora: – napitki; – sadje, zelenjava in derivati (vključno s sladkorjem, destilati itd.); – moka, mletje in peka; – živalska krma; – itn. b) javne ustanove in gospodinjstva: – priprava in dostava hrane; – javne ustanove; – javni prevozi; – šole; – vrtci; – trgovine; – športni objekti; – zbiralniki odpadkov (koši itd.); – hoteli; – bivališča; – klinično neobčutljivi prostori bolnišnic; – pisarne; – itn. c) druga industrijska področja: – embalaža; – biotehnologija (kvasovke, proteini, encimi itd.); – farmacevtski izdelki; – kozmetični in toaletni izdelki; – tkanine; – vesoljska in računalniška industrija; – itn. EN 14885 podrobno določa razmerje med različnimi preskusi in priporočili za uporabo. OPOMBA 1: Opisana metoda je namenjena določevanju dejavnosti komercialnih oblik ali aktivnih snovi pod pogoji, v katerih se uporabljajo. OPOMBA 2: Ta metoda ustreza preskusu stopnje 1 faze 2.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1276:2010/AC:2010 - Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1) - Popravek AC 01-nov-2019
Nadomešča SIST EN 1276:2010 - Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1) 01-nov-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi