SIST EN ISO 15883-1:2009/A1:2014

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15883-1:2009/A1:2014
Koda projekta: 00102123
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Washer-disinfectors - Part 1: General requirements, terms and definitions and tests (ISO 15883-1:2006/Amd 1: 2014)
Naslov (slovenski): Čistilno-dezinfekcijske naprave - 1. del: Osnovne zahteve, termini, definicije in preskusi (ISO 15883-1:2006/Amd 1: 2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15883-1:2009/A1:2014 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAZ - Varovanje zdravja
ICS: 11.080.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-10
Referenčna oznaka: EN ISO 15883-1:2009/A1:2014
Področje projekta (angleško): This part of ISO 15883 specifies general performance requirements for washer-disinfectors (WD) and their accessories that are intended to be used for cleaning and disinfection of re-usable medical devices and other articles used in the context of medical, dental, pharmaceutical and veterinary practice. It specifies performance requirements for cleaning and disinfection as well as for the accessories which can be required to achieve the necessary performance. The methods and instrumentation required for validation, routine control and monitoring and re-validation, periodically and after essential repairs, are also specified. The requirements for washer-disinfectors intended to process specific loads are specified in subsequent parts of this standard. For washer-disinfectors intended to process loads of two or more different types the requirements of all relevant parts of this standard apply. This part of ISO 15883 does not specify requirements intended for machines for use for laundry or general catering purposes. This part of ISO 15883 does not include requirements for machines which are intended to sterilize the load, or which are designated as "sterilizers", these are specified in other standards e.g. EN 285. The specified performance requirements of this standard may not ensure the inactivation or removal of the causative agent(s) (prion protein) of transmissible spongiform encephalopathies. This part of ISO 15883 may be used by prospective purchasers and manufacturers as the basis of agreement on the specification of a WD. The test methods for demonstration of compliance with the requirements of this part of ISO 15883 may also be employed by users to demonstrate continued compliance of the installed WD throughout its working life. Guidance on a routine test programme is given in Annex A.
Področje projekta (slovensko): Določa zahteve za učinkovitost čiščenja in razkuževanja ter za pripomočke, ki jih je mogoče zahtevati za dosego želene učinkovitosti. Podane so tudi metode in instrumenti, potrebni za validacijo, rutinski nadzor ter nadzorovanje in vnovično validacijo, periodično in po nujnih popravilih. Zahteve za čistilno-razkuževalne naprave za obdelavo določenih polnjenj so podane v nadaljnjih delih tega standarda. Za čistilno-razkuževalne naprave za obdelavo polnjenj dveh ali več različnih tipov veljajo zahteve za vse ustrezne dele tega standarda. Ta del standarda ISO 15883 ne določa zahtev za stroje, ki se uporabljajo za pranje perila ali posebne namene v gostinstvu. Ta del standarda ISO 15883 ne vključuje zahtev za stroje, ki se uporabljajo za sterilizacijo polnjenja ali so načrtovani kot sterilizatorji. Te zahteve so podane v drugih standardih, npr. EN 285. Določene zahteve tega standarda morda ne zagotavljajo inaktivacije ali odstranitve vzročnih povzročiteljev (prionskih beljakovin) prenosljivih spongiformnih encefalopatij. Ta del standarda ISO 15883 lahko uporabljajo potencialni kupci in proizvajalci kot osnovo za dogovor o specifikaciji čistilno-razkuževalne naprave. Preskusne metode za prikaz skladnosti z zahtevami tega dela standarda ISO 15883 lahko uporabijo uporabniki za prikaz trajne skladnosti nameščene čistilno-razkuževalne naprave med življenjsko dobo delovanja. V dodatku A so podane smernice za rutinski program preskušanja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjuje SIST EN ISO 15883-1:2009 - Čistilno-dezinfekcijske naprave - 1. del: Osnovne zahteve, termini, definicije in preskusi (ISO 15883-1:2006) 01-okt-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi