SIST EN 81-31:2010

Oznaka standarda: SIST EN 81-31:2010
Koda projekta: 00010049
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of goods only - Part 31: Accessible goods only lifts
Naslov (slovenski): Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Dvigala, namenjena samo za prevoz tovora - 31. del: Dostopna tovorna dvigala
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 81-31:2010 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DTN - Dvigalne in transportne naprave
ICS: 91.140.90
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-10
Referenčna oznaka: EN 81-31:2010
Področje projekta (angleško): This standard applies for new electric accessible goods only lifts with traction or positive drive and new hydraulic accessible goods only lifts, permanently installed in restricted areas and/or only used by authorized and instructed persons (users), serving fixed and permanent landing levels, having a load carrying unit made of a single load carrying area, designed for the transportation of goods only, moving along a fixed path (e.g. scissor lifts, lifts with guide rails, etc.) and inclined not more than 15° to the vertical, with rated speed not exceeding 1 m/s.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta evropski standard velja za nova električna dostopna tovorna dvigala z vlečnim ali pozitivnim pogonom in nova hidravlična dostopna tovorna dvigala, ki so stalno nameščena v območju omejitev in/ali ki jih uporabljajo samo pooblaščene in poučene osebe (uporabniki), s pripustom pritrjene in stalne ravni za iztovarjanje in z enoto za nošenje tovora, narejeno iz ene samo površine za nošenje tovora, ki so namenjena samo za prevoz tovora in se premikajo po stalni poti (npr. škarjasta dvigala, dvigala z vodilnimi tračnicami), niso nagnjena za več kot 15° od navpičnice in imajo nazivno hitrost, ki ne presega 1 m/s. Ta evropski standard zajema dostopna tovorna dvigala z nazivno obremenitvijo nad 300 kg, ki niso namenjena za prevoz oseb. Ta standard obravnava vse bistvene nevarnosti, nevarne stanja in dogodke, razen tistih, ki so navedeni spodaj pod točko 1.3, ki veljajo za dostopna tovorna dvigala, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, kot jih je predvidel proizvajalec (glej Klavzulo 4). 1.2 V tem evropskem standardu tovorno dvigalo velja za dostopno, kadar je izpolnjen eden od spodnjih pogojev: a) talna površina enote za nošenje tovora je večja od 1,0 m2; a) globina enote za nošenje tovora je večja od 1,0 m; a) višina enote za nošenje tovora je večja od 1,20 m. V primeru platforme velja za dostopno, kadar višina vrat za iztovarjanje presega 1,20 m. 1.3 Obravnavani sta dve vrsti dostopnih tovornih dvigal: a) tip A, kjer je namen uporabe odvisen od naslednjih sočasnih pogojev: 1) maksimalna nazivna hitrost: 0,30 m/s; 2) maksimalna potovalna višina: 12 m; b) tip B, kjer eden od zgornjih pogojev ni izpolnjen. 1.4 Ta evropski standard ne podaja zahtev, ki morajo biti izpolnjene v posebnih primerih (morebitne eksplozivne atmosfere, skrajni klimatski pogoji, seizmični pogoji, prenos nevarnega blaga itd.). 1.5 Ta standard ne velja za: a) dostopna tovorna dvigala: 1) z več kot enim strojem; 2) pri katerih je natovarjanje in raztovarjanje avtomatizirano ali pri katerih so tla enote za nošenje tovora opremljena s premičnimi pripomočki (npr. valji) za natovarjanje in raztovarjanje; 3) namenjena za prevoz razsutega tovora (kot je razsut pesek, gramoz itd.); b) dvižne pripomočke, kot so pripomočki z več kot eno enoto za nošenje tovora, skipe, tovorna dvigala za gradbišča ali podzemeljsko uporabo, rudniške izvozne naprave, tovorna dvigala na morskih plovilih in mobilnih enotah na morju, stroje, namenjene za premikanje izvajalcev med umetniškimi predstavami, tovorna dvigala, posebej načrtovana in zgrajena za raziskovalne namene za začasno uporabo v laboratorijih, tovorna dvigala, posebej načrtovana in zgrajena za vojaške ali policijske namene; c) instalacije, pri katerih nagib stalnega premikanja glede na navpičnico presega 15°; d) varnost med prevozom, vgradnjo, popravili in razstavljanjem tovornih dvigal; e) uporabo prosojnega materiala za stene jaška in prostore za stroje, za enoto za nošenje tovora in za vrata za raztovarjanje, razen za opazovalna okenca; f) uporabo programirljivih elektronskih sistemov pri aplikacijah, povezanih z varnostjo dvigal (PESSRAL). Vendar pa se ta evropski standard lahko koristno uporabi kot vodilo, kjer je to ustrezno. 1.6 Ta evropski standard ne velja za dostopna tovorna dvigala, izdelana pred datumom, ko je bil objavljen kot EN. 1.7 Bistvene nevarnosti, nevarne situacije in dogodki, ki jih obravnava ta standard, so tisti, ki so navedeni v EN ISO 14121-1:2007, Dodatek A (glej Klavzulo 4), z izjemo: - hrupa; - tresenja; - požara; - kakršne koli oblike sevanja razen elektromagnetnega sevanja.

Najbolje prodajani standardi