SIST ISO 8587:2011

Oznaka standarda: SIST ISO 8587:2011
Koda projekta: 036172
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sensory analysis -- Methodology -- Ranking
Naslov (slovenski): Senzorična analiza - Metodologija - Razvrščanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 8587:2011 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi
ICS: 67.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-06
Referenčna oznaka: ISO 8587:2006
Področje projekta (angleško): This International Standard describes a method for sensory evaluation with the aim of placing a series of test samples in rank order. This method allows for assessing differences among several samples based on the intensity of a single attribute, of several attributes1) or of an overall impression. It is used to find if differences exist, but cannot determine the degree of difference that exists between samples. The method is suited for the following cases: a) evaluation of assessors’ performance 1) training assessors, 2) determining perception thresholds of individuals or groups; b) product assessment 1) pre-sorting of samples i) on a descriptive criterion, ii) on hedonic preference; 2) determination of the influence on intensity levels of one or more parameters (e.g. order of dilution, influence of raw materials, of production, packaging or storage methods) i) on a descriptive criterion, ii) on hedonic preference; 3) determination of the order of preference in a global hedonic test.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa metodo za senzorično vrednotenje, da bi se postavila serija preskusnih vzorcev v vrsto. Ta metoda omogoča ocenjevanje razlik med več vzorci, zasnovanimi na jakosti enega atributa, več atributov ali celovitega vtisa. Uporablja se za odkrivanje, ali obstojajo razlike, vendar ne more določiti stopnje razlike, ki obstaja med vzorci. Ta metoda je primerna za naslednje primere: a) ocenitev delovanja ocenjevalca; 1) usposabljanje ocenjevalcev; 2) določevanje mejnih pragov zaznavanja posameznikov ali skupin; b) ocenjevanje proizvodov; 1) predhodno razvrščanje vzorcev; i) na opisni kriterij; ii) na hedonično preferenco; 2) pri določevanju vpliva na stopnje jakosti enega ali več parametrov (npr. vrstni red redčenja, vpliv surovih materialov, proizvodnje, metode pakiranja ali skladiščenja); i) na opisni kriterij; ii) na hedonično preferenco; 3) pri določevanju vrstnega reda preferenc v globalnem hedoničnem preskusu.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 8587:1997 - Senzorična analiza - Metodologija - Razvrščanje 01-Jun-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi