SIST EN 50194-2:2019

Oznaka standarda: SIST EN 50194-2:2019
Koda projekta: 65493
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises - Additional test methods and performance requirements
Naslov (slovenski): Električne naprave za zaznavanje vnetljivega plina v gospodinjstvih - 2. del: Električne naprave za neprekinjeno delovanje v inštalacijah, vgrajenih v vozilih za rekreacijo, in na sorodnih področjih - Dodatne preskusne metode in zahteve za delovanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50194-2:2019 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 13.120 13.320
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Področje projekta (angleško): This document specifies test methods and performance requirements for electrical apparatus for the detection of combustible gases designed for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises. NOTE 1 For caravan holiday homes EN 50194-1 applies. This document specifies apparatus designed to operate in the event of an escape of liquefied petroleum gas (LPG) and/or petrol (gasoline) vapour and to provide a visual and audible alarm and an executive action in the form of an output signal that can actuate directly or indirectly a shut-off device and/or other ancillary device (Type A of EN 50194-1). The document excludes apparatus for the detection of toxic gases such as carbon monoxide (see EN 50291). Apparatus complying with this document is not considered suitable for industrial or commercial installations for which EN 60079-29-1 apply. NOTE 2 Apparatus tested in accordance with EN 60079-29-1 will not necessarily comply with this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa preskusne metode in zahteve glede zmogljivosti za električne naprave za zaznavanje vnetljivih plinov, zasnovane za neprekinjeno delovanje v inštalacijah, vgrajenih v vozilih za rekreacijo, in na sorodnih področjih. OPOMBA 1: Za počitniške prikolice velja standard EN 50194-1. Ta dokument določa naprave, ki so zasnovane za delovanje v primeru uhajanja utekočinjenega naftnega plina (LPG) in/ali bencinskih hlapov ter sprožijo vizualni in zvočni alarm ter izvršno dejanje v obliki izhodnega signala, ki lahko neposredno ali posredno sproži napravo za zapiranje plina in/ali drugo pomožno napravo (vrsta A iz standarda EN 50194-1). Dokument izključuje naprave za zaznavanje strupenih plinov, kot je ogljikov monoksid (glej standard EN 50291). Naprave, skladne s tem dokumentom, niso primerne za industrijske ali komercialne inštalacije, za katere se uporablja standard EN 60079-29-1. OPOMBA 2: Naprave, preskušene v skladu s standardom EN 60079-29-1, niso nujno v skladu s tem standardom.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 50194-2:2007/A1:2016 - Električne naprave za zaznavanje vnetljivega plina v gospodinjstvih - 2. del: Električne naprave za neprekinjeno delovanje v inštalacijah, vgrajenih v vozilih za rekreacijo, in na sorodnih področjih - Dodatne preskusne metode in zahteve za delovanje - Dopolnilo A1 01-avg-2017
Nadomešča SIST EN 50194-2:2007 - Električne naprave za zaznavanje vnetljivega plina v gospodinjstvih - 2. del: Električne naprave za neprekinjeno delovanje v inštalacijah, vgrajenih v vozilih za rekreacijo, in na sorodnih področjih - Dodatne preskusne metode in zahteve za delovanje 28-maj-2019
Revidiran SIST EN 50194-2:2007 - Električne naprave za zaznavanje vnetljivega plina v gospodinjstvih - 2. del: Električne naprave za neprekinjeno delovanje v inštalacijah, vgrajenih v vozilih za rekreacijo, in na sorodnih področjih - Dodatne preskusne metode in zahteve za delovanje 01-avg-2017
Nadomešča SIST EN 50194-2:2007/A1:2016 - Električne naprave za zaznavanje vnetljivega plina v gospodinjstvih - 2. del: Električne naprave za neprekinjeno delovanje v inštalacijah, vgrajenih v vozilih za rekreacijo, in na sorodnih področjih - Dodatne preskusne metode in zahteve za delovanje - Dopolnilo A1 28-maj-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi