SIST EN ISO 19017:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19017:2017
Koda projekta: 00430030
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Guidance for gamma spectrometry measurement of radioactive waste (ISO 19017:2015)
Naslov (slovenski): Navodilo za merjenje aktivnosti radioaktivnih odpadkov z gama spektrometrijo (ISO 19017:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19017:2017 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.030.30 17.240 27.120.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-12
Referenčna oznaka: EN ISO 19017:2017
Področje projekta (angleško): ISO 19017:2015 is applicable to gamma radiation measurements on radioactive waste. Radioactive waste can be found in different forms and exhibit a wide range of characteristics, including the following: - raw or unconditioned waste, including process waste (filters, resins, control rods, scrap, etc.) and waste from dismantling or decommissioning; - conditioned waste in various forms and matrices (bitumen, cement, hydraulic binder, etc.); - very low level (VLLW), low level (LLW), intermediate level (ILW) and high level radioactive waste (HLW); - different package shapes: cylinders, cubes, parallelepipeds, etc. Guidance is provided in respect of implementation, calibration, and quality control. The diversity of applications and system realizations (ranging from research to industrial systems, from very low level to high level radioactive waste, from small to large volume packages with different shapes, with different performance requirements and allowable measuring time) renders it impossible to provide specific guidance for all instances; the objective of this International Standard is, therefore, to establish a set of guiding principles. Ultimately, implementation is to be performed by suitably qualified and experienced persons and based on a thorough understanding of the influencing factors, contributing variables and performance requirements of the specific measurement application. This International Standard assumes that the need for the provision of such a system will have been adequately considered and that its application and performance requirements will have been adequately defined through the use of a structured requirements capture process, such as data quality objectives (DQO). It is noted that, while outside the scope of this International Standard, many of the principles, measurement methods, and recommended practices discussed here are also equally applicable to gamma measurements of items other than radioactive waste (e.g. bulk food, water, free-standing piles of materials) or to measurements made on radioactive materials contained within non-traditional packages (e.g. in transport containers).
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 19017:2015 se uporablja za merjenje sevanja gama žarkov radioaktivnih odpadkov. Radioaktivni odpadki so lahko različnih oblik in imajo različne lastnosti, pri čemer so vključeni: – neobdelani ali nekondicionirani odpadki, vključno s procesnimi odpadki (filtri, smole, krmilni drogovi, odpadna kovina itd.) in odpadki, ki nastanejo pri razstavljanju ali izločitvi iz uporabe; – kondicionirani odpadki različnih oblik in matric (bitumen, cement, hidravlično vezivo itd.); – odpadki z zelo nizko radioaktivnostjo (VLLW), nizko radioaktivnostjo (LLW), srednjo radioaktivnostjo (ILW) in visoko radioaktivnostjo (HLW); – embalaže različnih oblik: cilindrične, kockaste, paralelpipedne itd. Podane so smernice v zvezi z uvajanjem, umerjanjem in nadzorom kakovosti. Raznolikost načinov uporabe in realizacij sistemov (od raziskovalnih do industrijskih sistemov z različnimi zahtevami glede zmogljivosti in dovoljenim časom merjenja za različne odpadke, od odpadkov z zelo nizko radioaktivnostjo do odpadkov z visoko radioaktivnostjo, ter embalaže, od embalaž majhne prostornine do embalaž velike prostornine različnih oblik) onemogoča oblikovanje posebnih smernic za vse primere. Namen tega mednarodnega standarda je torej oblikovati niz vodilnih načel. Uvajanje mora temeljiti na podrobnem razumevanju dejavnikov, vplivnih spremenljivk in zahtev glede zmogljivosti določene meritve, izvesti pa ga mora ustrezno usposobljeno in izkušeno osebje. Ta mednarodni standard predpostavlja, da je potreba po zagotavljanju takega sistema ustrezno premišljena ter da so bile uporaba in zahteve glede zmogljivosti sistema ustrezno opredeljene z uporabo strukturiranega postopka za določanje zahtev, kot je določanje ciljev glede kakovosti podatkov (DQO). Upoštevati je treba, da se številna načela, merilne metode in priporočene prakse, ki so opisani v tem mednarodnem standardu, vendar ne spadajo na področje njegove uporabe, lahko uporabijo tudi za merjenje sevanja gama žarkov snovi, ki niso radioaktivni odpadki (npr. hrana v večjih količinah, voda, samostojni materiali) ali za meritve, opravljene na radioaktivnih materialih, vsebovanih v neobičajnih embalažah (npr. v transportnih zabojnikih).

Najbolje prodajani standardi