SIST EN 12758:2019

Oznaka standarda: SIST EN 12758:2019
Koda projekta: 00129246
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions, determination of properties and extension rules
Naslov (slovenski): Steklo v gradbeništvu - Steklo in izolirnost pred zvokom v zraku - Opis proizvoda, opredelitev lastnosti in pravila razširitve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12758:2019 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu
ICS: 81.040.20 91.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-11
Referenčna oznaka: EN 12758:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard assigns sound insulation values to all transparent, translucent and opaque glass products, described in the European Standards for basic, special basic or processed glass products, when intended to be used in glazed assemblies in buildings, and which exhibit properties of acoustic protection, either as a prime intention or as a supplementary characteristic. This document outlines the procedure, by which glass products may be rated, according to their acoustic performance which enables assessment of compliance with the acoustic requirements of buildings. Rigorous technical analysis of measurement data remains an option, but this standard is intended to enable the derivation of simpler indices of performance, which can be adopted with confidence by non-specialists. By adopting the principles of this standard the formulation of acoustic requirements in Building Codes and for product specification to satisfy particular needs for glazing is simplified. It is recognised that the acoustic test procedures contained within EN ISO 140-1 and EN ISO 140-3 relate only to glass panes and their combinations. Although the same principles should be followed as closely as possible, it is inevitable that some compromises are necessary, because of the bulkier construction of other glazing types, e.g. glass blocks, paver units, channel-shaped glass, structural glazing and structural sealant glazing. Guidelines on how to adapt the test procedures for these glazing types are offered in Clause 4. All the considerations of this standard relate to panes of glass/glazing alone. Incorporation of them into windows may cause changes in acoustic performance as a result of other influences, e.g. frame design, frame material, glazing material/method, mounting method, air tightness, etc. Measurements of the sound insulation of complete windows (glass and frame) may be undertaken to resolve such issues.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard dodeljuje vrednosti izolirnosti pred zvokom vsem proizvodom iz prozornega, prosojnega in neprozornega stekla, ki so opisani v evropskih standardih za proizvode iz osnovnega, posebnega osnovnega ali obdelanega stekla in kadar so namenjeni uporabi v zastekljenih sestavih na stavbah, pri tem pa izkazujejo lastnosti zaščite pred hrupom kot glavni namen ali pa dodatno lastnost. Ta dokument določa postopek, s katerim je mogoče proizvode iz stekla oceniti glede na njihove akustične lastnosti, kar omogoča oceno skladnosti z akustičnimi zahtevami stavb. Možna je tudi stroga tehnična analiza merilnih podatkov, vendar pa je ta standard namenjen omogočanju izpeljave enostavnejših indeksov zmogljivosti, ki jih lahko brez pomislekov sprejmejo nestrokovnjaki. S sprejetjem načel tega standarda se poenostavi formulacija akustičnih zahtev v gradbenih predpisih in za specifikacije proizvodov, da se izpolnijo določene potrebe glede zasteklitve. Znano je, da se postopki akustičnega preskusa iz standardov EN ISO 140-1 in EN ISO 140-3 navezujejo samo na steklene plošče in njihove kombinacije. Čeprav naj bi se enaka načela čim bolj upoštevala, se kompromisom ni mogoče izogniti zaradi zajetne konstrukcije drugih vrst zasteklitve, npr. steklenih blokov, tlakovnih enot, stekla v obliki kanala, strukturne zasteklitve in strukturne tesnjene zasteklitve. Smernice glede sprejetja preskusnih postopkov za te vrste zasteklitve so na voljo v točki 4. Vsi vidiki tega standarda se navezujejo na plošče iz stekla/samo zasteklitev. Vgradnja v okna lahko spremeni akustične lastnosti zaradi drugih vplivov, npr. zasnove okvirja, materiala okvirja, materiala/metode zasteklitve, metode pritrditve, zračne neprepustnosti itd. Takšne težave je mogoče odpraviti z merjenjem izolirnosti pred zvokom pri celotnih oknih (steklo in okvir).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12758:2011 - Steklo v gradbeništvu - Steklo in izolirnost pred zvokom v zraku - Opis in opredelitev lastnosti 11-Sep-2019
Dopolnjen z SIST EN 12758:2019/oprA1:2022 - Steklo v gradbeništvu - Steklo in izolirnost pred zvokom v zraku - Opis proizvoda, opredelitev lastnosti in pravila razširitve - Dopolnilo A1 06-Oct-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi