SIST EN ISO 11704:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11704:2019
Koda projekta: 00230358
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Water quality - Gross alpha and gross beta activity - Test method using liquid scintillation counting (ISO 11704:2018)
Naslov (slovenski): Kakovost vode - Skupna alfa in skupna beta aktivnost - Preskusna metoda s štetjem s tekočinskim scintilatorjem (ISO 11704:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11704:2019 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAV - Kakovost vode
ICS: 13.060.60 17.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-05
Referenčna oznaka: EN ISO 11704:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies a method for the determination of gross alpha and gross beta activity concentration for alpha- and beta-emitting radionuclides using liquid scintillation counting (LSC). The method is applicable to all types of waters with a dry residue of less than 5 g/l and when no correction for colour quenching is necessary. Gross alpha and gross beta activity measurement is not intended to give an absolute determination of the activity concentration of all alpha- and beta-emitting radionuclides in a test sample, but is a screening analysis to ensure particular reference levels of specific alpha and beta emitters have not been exceeded. This type of determination is also known as gross alpha and beta index. Gross alpha and beta analysis is not expected to be as accurate nor as precise as specific radionuclide analysis after radiochemical separations. The method covers non-volatile radionuclides below 80 °C, since some gaseous or volatile radionuclides (e.g. radon and radioiodine) can be lost during the source preparation. The method is applicable to test samples of drinking water, rain water, surface and ground water as well as cooling water, industrial water, domestic and industrial waste water after proper sampling and test sample preparation (filtration when necessary and taking into account the amount of dissolved material in the water). The method described in this document is applicable in the event of an emergency situation, because the results can be obtained in less than 4 h by directly measuring water test samples without any treatment. It is the laboratory’s responsibility to ensure the suitability of this test method for the water samples tested.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa metodo za določevanje koncentracije skupne alfa in skupne beta aktivnosti za alfa in beta oddajne radionuklide s štetjem s tekočinskim scintilatorjem (LSC). Metoda se uporablja za vse vrste vod s suhim ostankom, manjšim od 5 g/l, pri katerih ni potreben popravek za dušenje fluorescence. Meritev skupne alfa in skupne beta aktivnosti ni namenjena absolutni določitvi koncentracije aktivnosti vseh alfa in beta oddajnih radionuklidov v preskusnem vzorcu, temveč je presejalna analiza, s katero se zagotovi, da določene referenčne ravni specifičnih alfa in beta oddajnikov niso bile presežene. Ta vrsta določevanja se imenuje tudi skupni alfa in beta indeks. Ne pričakuje se, da bo skupna alfa in skupna beta analiza enako točna in natančna kot specifična radionuklidna analiza po radiokemičnih separacijah. Metoda zajema nehlapne radionuklide s temperaturo, nižjo od 80 °C, saj se lahko nekateri radionuklidi v plinastem stanju oziroma hlapni radionuklidi (npr. radon in radioaktivni jod) med pripravo virov izgubijo. Metoda se uporablja za preskusne vzorce pitne vode, deževnice, površinske in podtalne vode ter vode za hlajenje, industrijske vode, gospodinjske in industrijske odpadne vode po ustreznem vzorčenju in pripravi preskusnih vzorcev (filtracija, kadar je to potrebno, in upoštevanje količine raztopljenih snovi v vodi). Metoda, opisana v tem dokumentu, se uporablja v izrednih razmerah, saj je mogoče rezultate pridobiti v manj kot štirih urah z neposrednim merjenjem preskusnih vzorcev vode brez obdelave. Laboratorij mora zagotoviti primernost te preskusne metode za vzorce vode, ki se preskušajo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 11704:2015 - Kakovost vode - Merjenje skupne alfa in skupne beta koncentracije aktivnosti v neslanih vodah - Metoda štetja s tekočinskim scintilatorjem (ISO 11704:2010) 01-May-2019
Nadomešča SIST ISO 11704:2013 - Kakovost vode - Merjenje skupne alfa in skupne beta koncentracije aktivnosti v neslanih vodah - Metoda štetja s tekočinskim scintilatorjem 01-May-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi