SIST EN ISO 18217:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 18217:2015
Koda projekta: 00142150
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of woodworking machines - Edge-banding machines fed chain(s) (ISO 18217:2015)
Naslov (slovenski): Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za lepljenje robnih trakov z verižnim dodajanjem (ISO 18217:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 18217:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 79.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-11
Referenčna oznaka: EN ISO 18217:2015
Področje projekta (angleško): This document deals with all the significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4 which are relevant to edge banding machines fed by chain(s) where the loading and unloading is manual and where the maximum work-piece height capacity is 75 mm. The machine is designed to process in one pass, one end (single end machine) or both ends (double end machine) of solid wood, chipboard, fibreboard or plywood and also these materials where they are covered with plastic laminate or edgings. The work-piece is fed through the processing units by an integrated feed. For the purpose of this document an edge banding machine fed by chain(s) is hereinafter referred to as the machine. This document does not apply to single and double end edge banding machines fed by chain or chains with a complete enclosure as defined in 3.3.10. This document does not deal with any hazards relating to: a) mechanical loading of the work-piece to a single machine; or b) single machine being used in combination with any other machine (as part of a line); or c) use of tools working between the machine halves (see 3.3.1); or d) use of laser. For Computer Numerically Controlled (CNC) machines this document does not cover hazards related to Electro-Magnetic Compatibility (EMC). This document is primarily directed to machines which are manufactured after the date of publication by CEN.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument obravnava vse velike nevarnosti, nevarne situacije in dogodke iz točke 4, ki se nanašajo na stroje za lepljenje robnih trakov z verižnim dodajanjem, pri katerih se nalaganje in odstranjevanje izvajata ročno ter je največja višina obdelovanca 75 mm. Stroj je namenjen za obdelavo enega konca (stroj za obdelavo enega konca) ali obeh koncev (stroj za obdelavo obeh koncev) masivnega lesa, ivernih plošč, vlaknenih plošč ali vezanih plošč in teh materialov, prevlečenih s slojem ali obrobo iz plastike, v enem hodu. Obdelovanec se dovaja skozi obdelovalne enote prek vgrajenega podajalnika. Za namene tega dokumenta je stroj za lepljenje robnih trakov z verižnim dodajanjem v nadaljevanju imenovan »stroj«. Ta dokument se ne uporablja za stroje za enostransko in dvostransko lepljenje robnih trakov z verižnim dodajanjem s celotnim ohišjem, kot je opredeljeno v točki 3.3.10. Ta dokument ne obravnava nobenih nevarnosti v zvezi z: a) mehanskim nalaganjem obdelovanca na posamezen stroj; ali b) uporabo posameznega stroja v kombinaciji s katerim koli drugim strojem (kot delom proizvodne linije); ali c) uporabo orodij za delo med polovicama stroja (glej 3.3.1); ali d) uporabo laserja. V tem dokumentu niso obravnavane nevarnosti v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (EMC) za računalniško numerično vodene (CNC) stroje. Ta dokument se primarno uporablja za stroje, ki so bili izdelani po tem, ko je CEN objavil standard.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN ISO 19085-17:2019 - Lesnoobdelovalni stroji - Varnostne zahteve - 17. del: Stroji za lepljenje robnih trakov z verižnim dodajanjem (ISO/DIS 19085-17:2019) 06-jun-2018
Nadomešča SIST EN 1218-4:2004+A2:2009 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 4. del: Stroji za upogibanje z verižnim podajanjem 01-nov-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi