SIST EN 16442:2015

Oznaka standarda: SIST EN 16442:2015
Koda projekta: 00102090
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Controlled environment storage cabinet for processed thermolabile endoscopes
Naslov (slovenski): Shranjevalni prostor z nadzorovanim okoljem za pripravljene termolabilne endoskope
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16442:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAZ - Varovanje zdravja
ICS: 11.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-05
Referenčna oznaka: EN 16442:2015
Področje projekta (angleško): The proposed standard specifies the performance requirements applying to cabinets designed to store and dry heat-sensitive endoscopes (SCHE) following automated or manual reprocessing. The storage cabinets are designed to provide a controlled environment for storage of endoscope(s) and when necessary drying of the endoscope(s), including the endoscope(s) channels. The controlled environment is provided to ensure that during storage there is no deterioration of the microbial quality of the endoscope. The drying stage is intended to supplement, if necessary, any drying provided as part of the automated or manual reprocessing cycle. The cabinet is not intended to provide any cleaning or disinfection function. Note 1 The use of a storage cabinet may allow the safe use of the endoscope for an extended period from the time of reprocessing and improve availability for emergency use. Note 2 Thorough drying of an endoscope in a washer-disinfector may require a prolonged cycle time; the use of a drying-storage cabinet may enhance throughput of the endoscopes.
Področje projekta (slovensko): Predlagani standard določa zahteve glede zmogljivosti prostorov za shranjevanje in sušenje občutljivih endoskopov (SCHE) po samodejni ali ročni pripravi za ponovno uporabo. Shranjevalni prostori zagotavljajo nadzorovano okolje za shranjevanje endoskopov in, kadar je to potrebno, njihovo sušenje, vključno z endoskopskimi kanali. Nadzorovano okolje zagotavlja, da se med shranjevanjem ne poslabša mikrobna kakovost endoskopa. Faza sušenja je namenjena kot dopolnilo, če je to potrebno, vsakemu sušenju, ki je del samodejnega ali ročnega cikla priprave na ponovno uporabo. Prostor ni namenjen za nobeno funkcijo čiščenja oziroma dezinfekcije. OPOMBA 1: Uporaba shranjevalnega prostora lahko dovoljuje varno uporabo endoskopa dlje časa po pripravi za ponovno uporabo in lahko izboljša razpoložljivost za uporabo v sili. OPOMBA 2: Temeljito sušenje endoskopa v pralno-dezinfekcijskem pripomočku lahko zahteva daljši čas cikla; uporaba shranjevalnega prostora pa lahko poveča pretok endoskopov.

Najbolje prodajani standardi