SIST EN 62271-100:2009

Oznaka standarda: SIST EN 62271-100:2009
Koda projekta: 20982
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating current circuit-breakers (IEC 62271-100:2008)
Naslov (slovenski): Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 100. del: Izmenični odklopniki (IEC 62271-100:2008)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62271-100:2009 angleški jezik Active SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
Refer. št. objave: Sporočila 2009-06
Razveljavitev: 01-apr-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-04
Referenčna oznaka: EN 62271-100:2009
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62271 is applicable to a.c. circuit-breakers designed for indoor or outdoor installation and for operation at frequencies of 50 Hz and 60 Hz on systems having voltages above 1 000 V. It is only applicable to three-pole circuit-breakers for use in three-phase systems and singlepole circuit-breakers for use in single-phase systems. Two-pole circuit-breakers for use in single-phase systems and application at frequencies lower than 50 Hz are subject to agreement between manufacturer and user. This standard is also applicable to the operating devices of circuit-breakers and to their auxiliary equipment. However, a circuit-breaker with a closing mechanism for dependent manual operation is not covered by this standard, as a rated short-circuit making-current cannot be specified, and such dependent manual operation may be objectionable because of safety considerations. Rules for circuit-breakers with an intentional non-simultaneity between the poles are under consideration; circuit-breakers providing single-pole auto-reclosing are within the scope of this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62271 se uporablja za izmenične odklopnike za notranjo in zunanjo namestitev, ki delujejo na frekvencah 50 Hz in 60 Hz v sistemih z napetostjo, višjo od 1000 V. Uporablja se samo za tripolne odklopnike v trifaznih sistemih in enopolne odklopnike v enofaznih sistemih. O uporabi dvopolnih odklopnikov v enofaznih sistemih in pri frekvencah, nižjih od 50 Hz, se dogovorita proizvajalec in uporabnik. Ta standard se uporablja tudi za upravljalne naprave za tokovne odklopnike in njihovo pomožno opremo. Vendar ta standard ne zajema odklopnika z zapiralnim mehanizmom za odvisno ročno upravljanje, saj ni mogoče določiti naznačenega toka, ki povzroča kratki stik, pri čemer je lahko odvisno ročno upravljanje vprašljivo zaradi varnosti. Pravila za odklopnike z namerno nesočasnostjo med poli so v obravnavi; odklopniki z enopolnim samodejnim ponovnim vklopom so zajeti v tem standardu.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62271-100:2002/A1:2003 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: High-voltage alternating-current circuit-breakers 01-jun-2009
Revidiran SIST EN 62271-100:2002/A2:2007 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 100. del: Izmenični odklopniki – Revizija TRV in posebni preskusi za odklopnike za napetosti nad 1 kV in do 100 kV (IEC 62271-100:2001/A2:2006) 06-mar-2012
Dopolnjen z SIST EN 62271-100:2009/A1:2013 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 100. del: Izmenični odklopniki (IEC 62271-100:2008/A1:2012 (EQV) + corrigendum Dec. 2012) 01-feb-2013
Nadomešča SIST EN 62271-100:2002/A2:2007 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 100. del: Izmenični odklopniki – Revizija TRV in posebni preskusi za odklopnike za napetosti nad 1 kV in do 100 kV (IEC 62271-100:2001/A2:2006) 13-maj-2010
Revidiran oSIST prEN IEC 62271-100:2020 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 100. del: Izmenični odklopniki 03-apr-2018
Nadomešča SIST EN 62271-100:2002/A2:2007 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 100. del: Izmenični odklopniki – Revizija TRV in posebni preskusi za odklopnike za napetosti nad 1 kV in do 100 kV (IEC 62271-100:2001/A2:2006) 01-jun-2009
Revidiran SIST EN 62271-100:2002/A1:2003 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: High-voltage alternating-current circuit-breakers 06-mar-2012
Revidiran SIST EN 62271-100:2002 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: High-voltage alternating-current circuit-breakers 06-mar-2012
Nadomešča SIST EN 62271-100:2002 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: High-voltage alternating-current circuit-breakers 13-maj-2010
Nadomešča SIST EN 62271-100:2002/A1:2003 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: High-voltage alternating-current circuit-breakers 13-maj-2010
Nadomešča SIST EN 62271-100:2002 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: High-voltage alternating-current circuit-breakers 01-jun-2009
Dopolnjen z SIST EN 62271-100:2009/A2:2017 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 100. del: Izmenični odklopniki - Dopolnilo A2 (IEC 62271-100:2008/A2:2017) 15-mar-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi