SIST EN 60384-18:2016

Oznaka standarda: SIST EN 60384-18:2016
Koda projekta: 60357
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 18: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with solid (MnO2) and non-solid electrolyte (IEC 60384-18:2016)
Naslov (slovenski): Nespremenljivi kondenzatorji za uporabo v elektronski opremi - 18. del: Področna specifikacija - Nespremenljivi aluminijski elektrolitski kondenzatorji s trdim (MnO2) in netrdim elektrolitom za površinsko montažo (IEC 60384-18:2016)
Če kupite standard(e) SIST v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam ob dnevu standardizacije med 14. do 21. oktobra 2020 nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60384-18:2016 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 31.060.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-11
Referenčna oznaka: EN 60384-18:2016
Področje projekta (angleško): IEC 60384-18:2007 applies to fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with solid (MnO2) and non-solid electrolyte primarily intended for d.c. applications for use in electronic equipment. It prescribes preferred ratings and characteristics and to select from IEC 60384-1 the appropriate quality assessment procedures, tests and measuring methods and to give general performance requirements for this type of capacitor. Test severities and requirements prescribed in detail specifications referring to this sectional specification should be of equal or higher performance level, because lower performance levels are not permitted. This second edition cancels and replaces the first edition published in 1993 and its Amendment 1 (1998). This edition constitutes a minor revision related to tables, figures and references.
Področje projekta (slovensko): IEC 60384-18:2007 se uporablja za nespremenljive aluminijske elektrolitske kondenzatorje s trdim (MnO2) in netrdnim elektrolitom za površinsko montažo, ki so namenjeni predvsem za uporabo enosmernega toka v elektronski opremi. Namen tega standarda je predpisati prednostne nazivne vrednosti in lastnosti, izbrati primerne postopke za oceno kakovosti, preskuse in merilne metode iz standarda IEC 60384-1 ter podati splošne zahteve glede zmogljivosti za ta tip kondenzatorja. Preskusne stopnje in zahteve, predpisane v podrobnih specifikacijah, ki se navezujejo na to področno specifikacijo, morajo biti enake ali višje ravni učinkovitosti, kajti nižje ravni niso dovoljene. Druga izdaja razveljavlja in nadomešča prvo izdajo, objavljeno leta 1993, in njeno dopolnilo 1 (1998). Ta izdaja vključuje manjše popravke, povezane s preglednicami, slikami in referencami.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60384-18:2008 - Fiksni kondenzatorji za uporabo v elektronski opremi - 18. del: Področna specifikacija - Fiksni aluminijski elektrolitski kondenzatorji s trdim (MnO2) in netrdim elektrolitom za površinsko montažo (IEC 60384-18:2007) 20-sep-2016
Revidiran SIST EN 60384-18:2008 - Fiksni kondenzatorji za uporabo v elektronski opremi - 18. del: Področna specifikacija - Fiksni aluminijski elektrolitski kondenzatorji s trdim (MnO2) in netrdim elektrolitom za površinsko montažo (IEC 60384-18:2007) 31-mar-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi