SIST EN ISO 6142-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 6142-1:2015
Koda projekta: CSN21075
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Part 1: Gravimetric method for Class I mixtures (ISO 6142- 1:2015)
Naslov (slovenski): Analiza plinov - Priprava kalibracijskih plinskih zmesi - 1. del: Gravimetrijska metoda za zmesi razreda I (ISO 6142- 1:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 6142-1:2015 angleški jezik Active SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 71.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-11
Področje projekta (angleško): This part of ISO 6142 specifies a gravimetric method for the preparation of calibration gas mixtures in cylinders with traceable values for the amount-of-substance fraction (amount fraction) of one or more components. This part of ISO 6142 describes a method for calculating the uncertainty associated with the amount fraction of each component. This uncertainty calculation requires the evaluation of the contributions to the uncertainty due to factors including the weighing process, the purity of the components, the stability of the mixture, and the verification of the final mixture. This part of ISO 6142 is only applicable to mixtures of gaseous or totally vaporized components, which may be introduced into the cylinder in the gaseous or liquid state. Both binary and multi-component gas mixtures (including natural-gas type mixtures) are covered by this part of ISO 6142. Methods for the batch production of more than one mixture in a single process are not included in this part of ISO 6142. This part of ISO 6142 requires estimation of the stability of the mixture for its intended life time (maximum storage life), but it is not for use with components that react with each other unintentionally. This part of ISO 6142 also requires the impurities in each parent gas or liquid used in the preparation of the mixture to be assessed and quantified.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 6142 določa gravimetrično metodo za pripravo kalibracijskih plinskih zmesi v valjih s sledljivimi vrednostmi molskega deleža (deleža količine) enega ali več sestavnih delov. V tem delu standarda ISO 6142 je opisana metoda za izračun negotovosti, povezane z deležem količine posameznega sestavnega dela. Ta izračun negotovosti zahteva vrednotenje prispevkov k negotovosti zaradi dejavnikov, ki vključujejo postopek tehtanja, stopnjo čistosti sestavnih delov, stabilnost mešanice in preverjanje končne mešanice. Ta del standarda ISO 6142 se uporablja samo za mešanice plinastih ali povsem uplinjenih sestavnih delov, ki jih je mogoče v valj dovesti v plinastem ali tekočem stanju. Ta del standarda ISO 6142 obravnava dvo- in večkomponentne mešanice plinov, vključno z vrstami mešanic zemeljskih plinov. Metode za serijsko proizvodnjo več kot ene mešanice v enotnem postopku niso vključene v tem delu standarda ISO 6142. Ta del standarda ISO 6142 zahteva oceno stabilnosti mešanice za njeno predvideno obdobje uporabe (najdaljše obdobje skladiščenja), ne uporablja pa se za sestavne dele, ki nehote reagirajo med sabo. Ta del standarda ISO 6142 zahteva tudi določitev in kvantifikacijo nečistoč v vsakem osnovnem plinu ali tekočini, uporabljeni pri pripravi mešanice.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 6142:2006 - Analiza plinov - Priprava kalibrirnih plinskih zmesi - Gravimetrijska metoda (ISO 6142:2001) 01-nov-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi