SIST EN 60137:2018

Oznaka standarda: SIST EN 60137:2018
Koda projekta: 62435
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Insulated bushings for alternating voltages above 1 000 V
Naslov (slovenski): Izolirani skoznjiki za izmenične napetosti nad 1000 V
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60137:2018 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IZL - Izolatorji
ICS: 29.080.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN 60137:2017
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the characteristics and tests for insulated bushings. This standard is applicable to bushings, as defined in Clause 3, intended for use in electrical apparatus, machinery, transformers, switchgear and installations for three-phase alternating current systems, having highest voltage for equipment above 1 000 V and power frequencies of 15 Hz up to and including 60 Hz. Subject to special agreement between purchaser and supplier, this standard may be applied, in part or as a whole, to the following: • bushings used in other than three-phase systems; • bushings for high-voltage direct current systems; • bushings for testing transformers; • bushings for capacitors. Special requirements and tests for transformer bushings in this standard apply also to reactor bushings. This standard is applicable to bushings made and sold separately. Bushings which are a part of an apparatus and which cannot be tested according to this standard should be tested with the apparatus of which they form part.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa lastnosti in preskuse za izolirane skoznjike. Ta standard se uporablja za skoznjike, kot so opredeljeni v točki 3, za uporabo v električnih napravah, strojih, transformatorjih, stikalnih napravah in elementih trifaznih električnih sistemov izmeničnega toka z najvišjo napetostjo nad 1000 V in omrežnimi frekvencami od 15 Hz do vključno 60 Hz. Na podlagi dogovora med kupcem in dobaviteljem se ta standard lahko delno ali v celoti uporablja za: • skoznjike, ki se uporabljajo v sistemih, ki niso trifazni električni sistemi, • skoznjike za visokonapetostne sisteme enosmernega toka, • skoznjike za preskušanje transformatorjev, • skoznjike za kondenzatorje. Posebne zahteve in preskusi za skoznjike za transformatorje iz tega standarda se lahko uporabljajo tudi za reaktorske skoznjike. Ta standard se uporablja za skoznjike, ki so proizvedeni in se prodajajo ločeno od ostale opreme. Skoznjike, ki so del naprave in jih ni mogoče preskusiti skladno s tem standardom, je treba preskusiti z napravo, katere del so.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 60137:2018/AC:2018 - Izolirani skoznjiki za izmenične napetosti nad 1000 V - Popravek AC 22-May-2018
Nadomešča SIST EN 60137:2008 - Izolirani skoznjiki za izmenične napetosti nad 1000 V (IEC 60137:2008) 21-Nov-2017
Nadomešča SIST EN 60137:2008 - Izolirani skoznjiki za izmenične napetosti nad 1000 V (IEC 60137:2008) 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi