SIST EN ISO 14044:2006

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14044:2006
Koda projekta: CSS26017
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006)
Naslov (slovenski): Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla – Zahteve in smernice (ISO 14044:2006)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14044:2006 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: UZO - Upravljanje z okoljem
ICS: 13.020.10 13.020.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2006
Refer. št. objave: Sporocila 2006-09-01
Referenčna oznaka: EN ISO 14044:2006
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies requirements and provides guidelines for life cycle assessment (LCA) including a) the goal and scope definition of the LCA, b) the life cycle inventory analysis (LCI) phase, c) the life cycle impact assessment (LCIA) phase, d) the life cycle interpretation phase, e) reporting and critical review of the LCA, f) limitations of the LCA, g) relationship between the LCA phases, and h) conditions for use of value choices and optional elements. This International Standard covers life cycle assessment (LCA) studies and life cycle inventory (LCI) studies. The intended application of LCA or LCI results is considered during the goal and scope definition, but the application itself is outside the scope of this International Standard. This International Standard is not intended for contractual or regulatory purposes or registration and certification.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve in podaja smernice za ocenjevanje življenjskega cikla (LCA), kar vključuje a) opredelitev cilja in področja uporabe LCA, b) fazo popisa življenjskega cikla (LCI), c) fazo ocenjevanja vplivov življenjskega cikla (LCIA), d) fazo razlage življenjskega cikla, e) poročanje in kritični pregled LCA, f) omejitve LCA, g) razmerje med fazami LCA in h) pogoje za uporabo vrednostnih izbir in izbirnih elementov. Ta mednarodni standard zajema študije ocenjevanja življenjskega cikla (LCA) in študije popisa življenjskega cikla (LCI). Načrtovana uporaba rezultatov LCA in LCI je obravnavana v opredelitvi cilja in področja uporabe, sama uporaba pa ni zajeta v področje uporabe tega standarda. Ta mednarodni standard ni predviden za pogodbene ali regulatorne namene ali registracijo in certificiranje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 14041:2000 - Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Opredelitev cilja in obsega ter inventarizacija (ISO 14041:1997) 01-Dec-2006
Dopolnjen z SIST EN ISO 14044:2006/A2:2020 - Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Zahteve in smernice - Dopolnilo A2 (ISO 14044:2006/Amd 2:2020) 27-Jun-2018
Nadomešča SIST EN ISO 14042:2001 - Ravnanje z okoljem -Ocenjevanje življenjskega cikla - Ovrednotenje vplivov na okolje 01-Dec-2006
Dopolnjen z SIST EN ISO 14044:2006/A1:2018 - Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Zahteve in smernice - Dopolnilo A1 (ISO 14044:2006/Amd1:2017) 30-Sep-2016
Nadomešča SIST EN ISO 14040:2000 - Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Načela in okviri (ISO 14040:1997) 22-Dec-2008
Nadomešča SIST EN ISO 14043:2001 - Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje zivljenjskega cikla - Predstavitev rezultatov analize življenjskega cikla 01-Dec-2006


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi