SIST EN ISO 19932-1:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19932-1:2013
Koda projekta: 00144271
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 1: Safety and environmental requirements (ISO 19932-1:2013)
Naslov (slovenski): Oprema za zaščito poljščin - Nahrbtni škropilniki - 1. del: Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve (ISO 19932-1:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19932-1:2013 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo
ICS: 65.060.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-09
Referenčna oznaka: EN ISO 19932-1:2013
Področje projekta (angleško): This part of ISO 19932 specifies the safety and environmental requirements and their means of verification for the design and construction of knapsack sprayers carried on the back or shoulder of the operator for use with plant protection products. In addition, it specifies the type of information on safe working practices (including residual risks) to be provided by the manufacturer. It is applicable to lever-operated knapsack sprayers, knapsack compression sprayers and knapsack sprayers driven by an engine or electric motor using hydraulic pressure atomisation of the spray liquid, with a nominal volume of more than 3 l, for their intended use primarily in agriculture and horticulture. It does not apply to knapsack mistblowers according to ISO 28139. This part of ISO 19932 deals with all significant hazards, hazardous situations and hazardous events relevant to knapsack sprayers when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Annex A), excepting the hazards arising from: - static electricity; - explosion or fire from chemicals for spraying; and - insufficient structural integrity. This document is not applicable to knapsack sprayers which are manufactured before the date of publication of this document.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 19932 določa varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve ter načine za preverjanje načrtovanja in izdelave nahrbtnih škropilnikov, ki jih izvajalec nosi na hrbtu ali ramah za uporabo z izdelki za zaščito rastlin. Določa tudi vrsto informacij o varnih delovnih praksah (vključno z ostalimi tveganji), ki jih mora zagotoviti proizvajalec. Velja za nahrbtne škropilnike s krmilno ročico, nahrbtne batne škropilnike in nahrbtne škropilnike z motorjem ali elektromotorjem, ki ga poganja atomizacija s pomočjo hidravličnega tlaka razpršene tekočine, ki imajo nazivno prostornino večjo od 3 l ter se predvidevajo zlasti za uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu. V skladu z ISO 28139 ne velja za nahrbtne škropilnice. Ta del standarda ISO 19932 opisuje vsa večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi z nahrbtnimi škropilniki, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glej dodatek A), razen nevarnosti, ki jih povzročajo: - statična elektrika; - eksplozija ali ogenj zaradi kemikalij za škropljenje; in - nezadostna sestavna integriteta. Ta dokument ne velja za nahrbtne škropilnike, izdelane pred izdajo tega dokumenta.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST FprEN ISO 19932-1:2019 - Oprema za zaščito poljščin - Nahrbtni škropilniki - 1. del: Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve (ISO/FDIS 19932-1:2019) 20-Jan-2016
Revidiran oSIST prEN ISO 19932-1:2022 - Oprema za zaščito poljščin - Nahrbtni škropilniki - 1. del: Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve (ISO/DIS 19932-1:2022) 06-Oct-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi