SIST ISO 8588:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 8588:2018
Koda projekta: 063403
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sensory analysis -- Methodology -- "A" - "not A" test
Naslov (slovenski): Senzorična analiza - Metodologija - Preskus "A" ali "ne A"
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 8588:2018 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi
ICS: 67.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: ISO 8588:2017
Področje projekta (angleško): This document specifies a procedure for determining whether a perceptible sensory difference exists between samples of two products. The method applies whether a difference exists in a single sensory attribute or in several. The “A” – “not A” test can be used in sensory analysis in the following ways: a) as a difference test, particularly for evaluating samples having variations, for example, in appearance (making it difficult to obtain strictly identical repeat samples) or in aftertaste (making direct comparison difficult); b) as a recognition test, particularly for determining whether an assessor or group of assessors identifies a new stimulus in relation to a known stimulus (for example, recognition of the quality of the sweet taste of a new sweetener); c) as a perception test, to determine the ability of an assessor to discriminate stimuli. The “A” – “not A” test is not appropriate for assessing if two products are sufficiently similar to be used interchangeably (i.e. for similarity testing) because the “A” – “not A” test inherently involves replicate evaluations of the same products by all assessors. These replicate evaluations violate the basic assumptions for similarity tests to be statistically valid. Examples of its application are given in Annex B. NOTE Bi and Ennis[1] point out that the estimate of the discriminal distance, d’, between the “A” and “not A” samples is the same regardless of the nature of the replicated evaluations performed in the test but that the estimate of the variance of d’ does depend on how the replicate evaluations were performed. As such, no general discussion of a Thurstonian analysis of the “A” – “not A” method, nor of the power of the test is undertaken in this document. Interested readers are referred to Reference [1] for a detailed discussion of the topic.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa postopek za določanje tega, ali med vzorcema dveh proizvodov obstaja zaznavna senzorična razlika. Metoda se uporablja ne glede na to, ali razlika obstaja v enem ali več senzoričnih atributih. Preskus »A« ali »ne A« je mogoče uporabiti v senzorični analizi na naslednje načine: a) kot preskus razlike, zlasti za vrednotenje vzorcev z odstopanji, npr. v videzu (zaradi česar je pridobitev popolnoma enakih ponovnih vzorcev otežena) ali pookusu (zaradi česar je neposredna primerjava otežena); b) kot preskus prepoznavanja, zlasti za določanje ali ocenjevalec ali skupina ocenjevalcev določi nov dražljaj, povezan z znanim dražljajem (npr. prepoznavanje kakovosti sladkega okusa novega sladila); c) kot preskus zaznavanja za določanje tega, ali je ocenjevalec sposoben razlikovati dražljaje. Preskus »A« ali »ne A« ni primeren za ocenjevanje, ali sta dva proizvoda dovolj podobna, da se lahko uporabljata drug namesto drugega (npr. pri preskušanju podobnosti), ker preskus »A« ali »ne A« vključuje ponovna vrednotenja vseh ocenjevalcev enakih proizvodov. Ta ponovna vrednotenja kršijo osnovne domneve preskusov podobnosti, zato niso statistično veljavni. Primeri uporabe tega preskusa so podani v dodatku B. OPOMBA: Avtorja Bi in Ennis[1] poudarjata, da je ocena razločevalne razdalje ‘d’ med vzorci »A« in »ni A« enaka, ne glede na naravo ponovnih vrednotenj, izvedenih pri preskusu, vendar je ocena razlike ‘d’ odvisna od izvedbe ponovnih vrednotenj. V tem dokumentu ni splošne obravnave Thurstonove analize metode »A« in »ni A« ter vpliva preskusa. Bralci, ki jih ta tema zanima, si lahko njeno podrobno obravnavo preberejo v sklicu [1].
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 8588:1997 - Senzorična analiza - Metodologija - Preskus "A" ali "ne A" 01-Oct-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi