SIST ISO 28560-1:2014

Oznaka standarda: SIST ISO 28560-1:2014
Koda projekta: 065203
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 1: Data elements and general guidelines for implementation
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 1. del: Podatkovni elementi in splošne smernice za izvedbo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST ISO 28560-1:2014 angleški jezik Withdrawn SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 28560-1:2014 angleški jezik Active SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 35.040.50 35.240.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-12
Področje projekta (angleško): This part of ISO 28560 specifies a model for the use of radio frequency identification (RFID) tags for items appropriate for the needs of all types of libraries, including national, academic, public, corporate, special, and school. This part of ISO 28560 provides the framework to ensure interoperability between libraries that exchange library items with RFID tags, the freedom of the library to acquire or renew equipment or library items from different vendors, and interoperability of a single RFID application from the vendor’s perspective. This part of ISO 28560 specifies a set of data elements and general guidelines for implementation, to meet the needs for: — circulation of library items; — acquisition of library items; — interlibrary loan processes; — data requirements of publishers, printers, and other suppliers of library items; — inventory and stock checking of items. This part of ISO 28560 gives guidelines for item security, profiles, privacy, implementation, migration, label design, and location of the RFID label. This part of ISO 28560 specifies the data model, system data elements, and user data elements to be used in conjunction with ISO 28560-2, ISO 28560-3, and any future parts of ISO 28560. A source of additional information about implementation issues is provided in Annex A.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 28560 določa model za uporabo oznak za radiofrekvenčno prepoznavo (RFID) za elemente, ustrezne za potrebe vseh vrst knjižnic, vključno z nacionalnimi, akademskimi, javnimi, poslovnimi, posebnimi in šolskimi. Ta del standarda ISO 28560 določa okvir za zagotavljanje interoperabilnosti med knjižnicami, ki si izmenjavajo knjižnične elemente z oznakami RFID, svobode knjižnice pri pridobivanju ali obnovi opreme ali knjižničnih elementov od različnih prodajalcev in interoperabilnosti ene same uporabe RFID z vidika prodajalca. Ta del standarda ISO 28560 določa niz podatkovnih elementov in splošne smernice za izvedbo, da se izpolnijo potrebe po: – kroženju knjižničnih elementov; – pridobivanju knjižničnih elementov; – postopkih izposoje med knjižnicami; – zahtevah glede podatkov s strani izdajateljev, tiskarjev in drugih dobaviteljev knjižničnih elementov; – preverjanju seznama in zaloge elementov. Ta del standarda ISO 28560 določa zahteve za varnost elementov, profile, zasebnost, izvajanje, seljenje, oblikovanje oznake in lokacijo etikete RFID. Ta del standarda ISO 28560 določa podatkovni model, sistemske podatkovne elemente in uporabniške podatkovne elemente, ki se uporabljajo v povezavi s standardi ISO 28560-2, ISO28560-3 ter katerimi koli prihodnjimi deli standarda ISO 28560. Vir dodatnih informacij o vprašanjih glede izvajanja je zagotovljen v dodatku A.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 28560-1:2011 - Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 1. del: Podatkovni elementi in splošne smernice za izvedbo 01-feb-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi