SIST EN 50657:2017

Oznaka standarda: SIST EN 50657:2017
Koda projekta: 61081
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Rolling stock applications - Software on board of rolling stock
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Vozna sredstva - Programska oprema za tirna vozila
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50657:2017 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ŽEN - Železniške električne naprave
ICS: 35.080 45.060.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-10
Referenčna oznaka: EN 50657:2017
Področje projekta (angleško): 1.1 This European Standard specifies the process and technical requirements for the development of software for programmable electronic systems for use in rolling stock applications. Software that is part of signalling equipment (railway control and protection applications) installed on board trains is outside the scope of this standard. Software that does not perform railway applications and which does not interface with rolling stock functions is outside the scope of this standard, if it is segregated from railway application software. 1.2 This European Standard is applicable exclusively to software and the interaction between software and the system of which it is part. 1.3 Intentionally deleted 1.4 This European Standard applies to safety-related as well as non-safety-related software, including for example: – application programming, – operating systems, – support tools, – firmware. Application programming comprises high level programming, low level programming and special purpose programming (for example: Programmable logic controller ladder logic). 1.5 This European Standard also addresses the use of pre-existing software and tools. Such software may be used, if the specific requirements in 7.3.4.7 and 6.5.4.16 on pre-existing software and for tools in 6.7 are fulfilled. 1.6 Software developed according to a valid version of EN 50128 is considered as compliant to this standard. Software previously developed in accordance with any version of EN 50128 is also considered as compliant and not subject to the requirements on pre-existing software. 1.7 This European Standard considers that modern application design often makes use of software that is suitable as a basis for various applications. Such software is then configured by application data for producing the executable software for the application. This European Standard applies to all software as well as specific requirements for application data will be given. 1.8 Intentionally deleted 1.9 This European Standard is not intended to be retrospective. It therefore applies primarily to new developments and only applies in its entirety to existing systems if these are subjected to major modifications. For minor changes, only 9.2 applies. However, application of this European Standard during upgrades and maintenance of existing software is recommended. 1.10 For programmable components (including FPGA & CPLD) the applicable sections of this software standard should be followed, in addition to the applicable hardware standard (e.g. EN 50129, EN 50155, IEC 61508-2), when it is not possible to exhaustively test the programmable logic for all possible inputs and internal logic states. However, tasks that are already addressed by the hardware standard do not need to be repeated in the application of this software standard.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta evropski standard določa procesne in tehnične zahteve za razvoj programske opreme za programirljive elektronske sisteme, ki se uporabljajo za tirna vozila. Programska oprema, ki je del opreme za signalizacijo (krmiljenje in zaščita železniških naprav), nameščene na vlakih, ne sodi na področje uporabe tega standarda. Programska oprema, ki ne izvaja železniških aplikacij in ki se ne povezuje s funkcijami tirnih vozil, ne sodi na področje uporabe tega standarda, če je ločena od železniške programske opreme. 1.2 Ta evropski standard se uporablja izključno za programsko opremo in interakcijo med programsko opremo ter sistemom, katerega del je ta oprema. 1.3 Namerno izbrisano 1.4 Ta evropski standard se uporablja za programsko opremo, ki je povezana z varnostjo, in programsko opremo, ki ni povezana z varnostjo, vključno z na primer: – programiranjem aplikacij, – operacijskimi sistemi, – orodji za podporo, – vdelano programsko opremo. Programiranje aplikacij zajema programiranje na visoki ravni, programiranje na nizki ravni in programiranje za posebne namene (na primer: programirljivi logični krmilnik z lestvično logiko). 1.5 Ta evropski standard obravnava tudi uporabo že obstoječe programske opreme in orodij. Taka programska oprema se lahko uporabi, če so izpolnjene zahteve iz točk 7.3.4.7 in 6.5.4.16 za že obstoječo programsko opremo in zahteve iz točke 6.7 za orodja. 1.6 Programska oprema, razvita v skladu z veljavno različico standarda EN 50128, je skladna s tem standardom. Programska oprema, ki je bila predhodno razvita v skladu s katero koli različico standarda EN 50128, je tudi skladna in zanjo ne veljajo zahteve za že obstoječo programsko opremo. 1.7 Ta evropski standard upošteva, da se pri sodobnem načrtovanju aplikacij pogosto uporablja programska oprema, ki je primerna kot osnova za različne aplikacije. Taka programska oprema se nato konfigurira s podatki aplikacije, da nastane izvršljiva programska oprema za določeno aplikacijo. Ta evropski standard velja za vso programsko opremo in za posebne zahteve za aplikacijske podatke. 1.8 Namerno izbrisano 1.9 Ta evropski standard ni retrospektiven. Velja torej predvsem za nov razvoj in v celoti velja le za obstoječe sisteme, če pri njih pride do večjih sprememb. Pri manjših spremembah velja le točka 9.2. Uporaba tega evropskega standarda se kljub temu priporoča med nadgradnjami in vzdrževanjem obstoječe programske opreme. 1.10 Pri programirljivih komponentah (vključno s FPGA in CPLD) je treba poleg veljavnega standarda za strojno opremo (npr. EN 50129, EN 50155, IEC 61508-2) upoštevati ustrezne dele tega standarda za programsko opremo, če ni mogoče izčrpno preskusiti programirljive logike za vse možne vhode in interna logična stanja. Vendar pa opravil, ki jih že obravnava standard za strojno opremo, ni treba ponoviti pri uporabi tega standarda za programsko opremo.

Najbolje prodajani standardi