SIST EN 15774:2011

Oznaka standarda: SIST EN 15774:2011
Koda projekta: 00153057
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Food processing machinery - Machines for processing fresh and filled pasta (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi) - Safety and hygiene requirements
Naslov (slovenski): Stroji za predelavo hrane - Stroji za obdelavo svežih in polnjenih testenin (široki rezanci, kaneloni, ravioli, tortelini, ušesca in školjke) - Varnostne in higienske zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15774:2011 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 67.260
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-01
Referenčna oznaka: EN 15774:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to machines for the processing of fresh and filled pasta, by mixing, kneading, dough sheet forming, pasta forming and pasteurizing, as described in Clause 3. It applies to stationary and movable machines (not intended to be moved during operation), with a nominal capacity of not less than 25 kg/h. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations, and events when the machines falling within the scope of this standard are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). It deals with the hazards during the following phases of themachines' lifetime: transport, assembly and installation, commissioning, setting and adjusting, operation, cleaning, fault finding, maintenance, de-commissioning, dismantling, disabling and scrapping. This European Standard applies to the following groups of machines: - discontinuous manually loaded kneading machines with or without lifting and tilting devices; - continuous kneading machine; - combination of dough kneading and dough sheet forming machine; - forming machine processing one single dough sheet; - forming machine processing two dough sheets; - dough sheet forming machine; - sizing roller machine; - dough transport shuttle machine; - steam pasteurizer machine; - cooler machine; - dough sheet cutting machine; - gnocchi machine; - typical shapes pasta machine.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za stroje za predelavo svežih in polnjenih testenin z mešanjem, gnetenjem, oblikovanjem testa v plasti, oblikovanjem testenin in pasterizacijo, kot je opisano v Klavzuli 3. Velja za stacionarne in premične stroje (ki se jih med delovanjem ne sme premikati) z najmanjšo nazivno kapaciteto 25 kg/uro. Ta evropski standard obravnava vse velike nevarnosti, nevarne situacije in dogodke, kadar se stroji znotraj področja uporabe tega standarda uporabljajo kot predvideno in pod pogoji napačne uporabe, ki jih razumno predvidi proizvajalec (glej klavzulo 4). Obravnava nevarnosti med naslednjimi fazami življenjske dobe strojev: prevoz, montaža in namestitev, usposobitev, nastavljanje in prilagajanje, delovanje, čiščenje, iskanje napak, vzdrževanje, izločitev iz uporabe, razstavljanje, izklapljanje in uničenje. Ta evropski standard velja za naslednje skupine strojev: - nezvezni, ročno polnjeni stroji za gnetenje z ali brez naprav za dvigovanje in nagibanje; - zvezni stroji za gnetenje; stroj, ki kombinira gnetenja testa in oblikovanje testa v plasti; stroj za oblikovanje, ki obdeluje eno plast testa; - stroj za oblikovanje, ki obdeluje dve plasti testa; stroj za oblikovanje plasti; - stroj za merjenje z valji; stroj za lokalni prevoz testa; stroj za pasteriziranje s paro; hladilni stroj; stroj za rezanje plasti testa; stroj za školjke; stroj za testenine tipičnih oblik..

Najbolje prodajani standardi