SIST EN ISO 14122-1:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14122-1:2016
Koda projekta: 00114161
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access (ISO 14122-1:2016)
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev - 1. del: Izbira stalnega dostopa in splošne zahteve za dostop (ISO 14122-1:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14122-1:2016 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.100 13.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-11
Referenčna oznaka: EN ISO 14122-1:2016
Področje projekta (angleško): This part of ISO 14122 gives general requirements for access to stationary machines and guidance about the correct choice of means of access when necessary access to the stationary machine is not possible directly from the ground level or from a floor. It is applicable to permanent means of access which are a part of a stationary machine, and also to nonpowered adjustable parts (e.g. foldable, slidable) and movable parts of fixed means of access. NOTE 1 “Fixed” means of access are those mounted in such a manner (for example, by screws, nuts, welding) that they can only be removed by the use of tools. This part of ISO 14122 specifies minimum requirements that also apply when the same means of access is required as the part of the building or civil construction (e.g. working platforms, walkways, ladders) where the machine is installed, on condition that the main function of that part of the construction is to provide a means of access to the machine. NOTE 2 Where no local regulation or standards exist, this part of ISO 14122 can be used for means of access which are outside the scope of the standard. It is intended that this part of ISO 14122 be used with a relevant access-specific part of ISO 14122. The ISO 14122 series as a whole is applicable to both stationary and mobile machinery where fixed means of access are necessary. It is not applicable to powered means of access such as lifts, escalators, or other devices specially designed to lift persons between two levels. This part of ISO 14122 is not applicable to machinery manufactured before the date of its publication. For the significant hazards covered by this part of ISO 14122, see Clause 4.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 14122 določa splošne zahteve za dostop do stacionarnih strojev in smernice glede pravilne izbire načina dostopa, kadar obvezni dostop do stacionarnega stroja ni mogoč neposredno s tal ali površja. Uporablja se za trajne načine dostopa, ki so del stacionarnega stroja, in tudi za prilagodljive dele brez pogona (npr. zložljive, drsne) ter premične dele fiksnih načinov dostopa. OPOMBA 1: »Fiksni« načini dostopa so tisti, ki so nameščeni na tak način (na primer z vijaki, maticami, privarjeni), da jih je mogoče odstraniti samo z orodjem. Ta del standarda ISO 14122 določa minimalne zahteve, ki veljajo tudi, kadar je enak način dostopa zahtevan kot del objekta ali nizke gradnje (npr. delovne ploščadi, pohodne poti, lestve), če je stroj vgrajen, pod pogojem, da je glavna funkcija tega dela konstrukcije zagotoviti način dostopa do stroja. OPOMBA 2: Če ni lokalnih predpisov ali standardov, je ta del standarda ISO 14122 mogoče uporabiti za načine dostopa, ki so zunaj področja uporabe tega standarda. Ta del standarda ISO 14122 je namenjen za uporabo z ustreznim delom standarda ISO 14122, ki se nanaša na dostop. Skupina standardov ISO 14122 se kot celota uporablja za stacionarne in mobilne stroje, kjer je potreben fiksni način dostopa. Ne uporablja se za načine dostopa s pogonom, kot so dvigala, tekoče stopnice ali druge naprave, posebej zasnovane za dviganje oseb med dvema ravnema. Ta del standarda ISO 14122 se ne uporablja za stroje, izdelane pred datumom njegove objave. Posebne nevarnosti, ki jih zajema ta del standarda ISO 14122, so navedene v točki 4.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 14122-1:2002 - Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev in postrojenj - 1. del: Izbira fiksnega dostopa med dvema nivojema (ISO 14122-1:2001) 01-nov-2016
Nadomešča SIST EN ISO 14122-1:2002/A1:2010 - Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev in postrojenj - 1. del: Izbira fiksnega dostopa med dvema nivojema - Dopolnilo A1 (ISO 14122-1:2001/Amd 1:2010) 01-nov-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi