SIST EN 16603-70-32:2014

Oznaka standarda: SIST EN 16603-70-32:2014
Koda projekta: JT005056
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Space engineering - Test and operations procedure language
Naslov (slovenski): Vesoljska tehnika - Jezik za postopke preskušanja in obratovanja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16603-70-32:2014 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 35.060 49.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-11
Referenčna oznaka: EN 16603-70-32:2014
Področje projekta (angleško): EN 16603-70-32 specifies: - The capabilities of the language used for the definition of procedures for space system testing and operations. - The PLUTO language. Clause 4 defines the context in which procedures operate. Clause 5 contains the requirements for the procedure language. Annex A specifies the PLUTO language. This includes: - The “building blocks” that constitute procedures and the role that each of these building blocks plays in achieving the overall objectives of the procedure. - The dynamic aspects of procedures i.e. the execution logic of each building block and execution relationships between these blocks. - The syntax and semantics of the language itself. Annex B specifies the engineering units to be supported by the procedure language. Annex C specifies the mathematical, time and string functions to be supported by the procedure language. This standard may be tailored for the specific characteristics and constraints of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 16603-70-32 določa: - zmogljivosti jezika, uporabljenega za opredelitev postopkov za preskušanje vesoljskih sistemov in obratovanja. - jezik PLUTO. Točka 4 določa okvir za obratovanje postopkov. Točka 5 vsebuje zahteve za jezik postopka. Dodatek A določa jezik PLUTO. Sem spadajo: - »gradniki«, ki sestavljajo postopke in vlogo, ki jo ima vsak od teh gradnikov pri doseganju skupnih ciljev postopka, - dinamični vidiki postopkov, tj. izvedbena logika vsakega gradnika in izvedbena razmerja med temi gradniki, - skladnja in semantika jezika kot takega. Dodatek B določa inženirske enote, ki naj jih podpira jezik postopka. Dodatek C določa matematične in časovne funkcije ter funkcije niza, ki naj jih podpira jezik postopka. Ta standard se lahko prilagodi posameznim lastnostim in omejitvam vesoljskega projekta v skladu s standardom ECSS-S-ST-00.

Najbolje prodajani standardi