SIST EN 13321-2:2013

Oznaka standarda: SIST EN 13321-2:2013
Koda projekta: 00247082
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Home and Building Electronic Systems - Part 2: KNXnet/IP Communication
Naslov (slovenski): Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Elektronski sistemi za stanovanja in stavbe - 2. del: Komunikacija KNTnet/IP
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13321-2:2013 angleški jezik Withdrawn SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 35.240.67 97.120
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-06
Razveljavitev: 01-maj-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-05
Referenčna oznaka: EN 13321-2:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard defines the integration of KNX protocol implementations on top of Internet Protocol (IP) networks, called KNXnet/IP. It describes a standard protocol for KNX devices connected to an IP network, called KNXnet/IP devices. The IP network acts as a fast (compared to KNX transmission speed) backbone in KNX installations. Widespread deployment of data networks using the Internet Protocol (IP) presents an opportunity to expand building control communication beyond the local KNX control bus, providing: - remote configuration; - remote operation (including control and annunciation); - fast interface from LAN to KNX and vice versa; - WAN connection between KNX systems (where an installed KNX system is at least one line). A KNXnet/IP system contains at least these elements: - one EIB line with up to 64 (255) EIB devices; OR one KNX segment (KNX-TP1, KNX-TP0, KNX-RF, KNX-PL110, KNX-PL132); - a KNX-to-IP network connection device (called KNXnet/IP server); and typically additional - software for remote functions residing on e.g. a workstation (may be data base application, BACnet Building Management System, browser, etc.). Figure 1 shows a typical scenario where a KNXnet/IP client (e.g. running ETS) accesses multiple KNX installed systems or KNX subnetworks via an IP network. The KNXnet/IP client may access one or more KNXnet/IP servers at a time. For subnetwork, routing server-to-server communication is possible.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa integracijo izvedb protokola KNX poleg internetnih protokolskih (IP) omrežij, tj. KNXnet/IP. Opisuje standardni protokol za naprave KNX, povezane z omrežjem IP, ki se imenujejo naprave KNXnet/IP. Omrežje IP deluje kot hitra (v primerjavi s prenosno hitrostjo KNX) opora v napravah KNX. Velika razširjenost uporabe podatkovnih omrežij z uporabo internetnega protokola (IP) predstavlja priložnost za razširitev komunikacije na področju stavbnega nadzora, ki presega lokalno krmilno vodilo KNX, pri čemer se zagotovijo: – oddaljena konfiguracija; – oddaljeno upravljanje (vključno s krmiljenjem in opozarjanjem); – hiter vmesnik od LAN do KNX in obratno; – povezava WAN med sistemi KNX (kadar je nameščeni sistem KNX vsaj ena linija). Sistem KNXnet/IP vsebuje vsaj te elemente: – ena linija EIB z največ 64 (255) napravami EIB; ALI en segment KNX (KNX-TP1, KNX-TP0, KNX-RF, KNX-PL110, KNX-PL132); – naprava za omrežno povezavo KNX-z-IP (imenovana strežnik KNXnet/IP); in običajno dodatna – programska oprema za oddaljene funkcije, ki so npr. na delovni postaji (lahko je aplikacija zbirke podatkov, sistem za upravljanje stavb BACnet, brskalnik itd.). Na sliki 1 je prikazan običajen scenarij, v katerem odjemalec KNXnet/IP (npr. z ETS) dostopa do več nameščenih sistemov KNX ali podomrežij KNX prek omrežja IP. Odjemalec KNXnet/IP lahko dostopa do enega ali več strežnikov KNXnet/IP hkrati. Pri podomrežju je možna komunikacija med usmerjevalnim strežnikom in strežnikom.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN ISO 22510:2020 - Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb, regulaciji in upravljanju stavb - Elektronski sistemi za stanovanja in stavbe - Komunikacijski protokol KNX net/IP (ISO 22510:2019) 01-maj-2020
Nadomešča SIST EN 13321-2:2007 - Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Elektronski sistemi za stanovanja in stavbe - 2. del: KNTnet/IP 01-jun-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi