SIST EN 13023:2004+A1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 13023:2004+A1:2010
Koda projekta: 00198064
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Noise measurement methods for printing, paper converting, paper making machines and auxiliary equipment - Accuracy grades 2 and 3
Naslov (slovenski): Metode za merjenje hrupa pri strojih za tiskanje, obdelavo in izdelavo papirja in dodatni opremi - Razreda točnosti 2 in 3
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13023:2004+A1:2010 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GRT - Grafična tehnologija
ICS: 17.140.20 37.100.10 85.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-05
Področje projekta (angleško): This standard specifies all the information necessary to carry out efficiently and under standardized conditions the determination, declaration and verification of airborne noise emission from printing and paper converting machines covered by the EN 1010 series and from paper making and finishing machines covered by the EN 1034 series. It specifies noise measurement methods and installation and operating conditions to be used for the test. This standard applies to those machines listed in the normative annexes A to J. The principles of this noise test code should be applied as far as possible also for the determination of noise emission of machines and machine parts not listed in the normative annexes A to J. In such cases, all information relating to assembly, installation and operating conditions as well as the arrangement of work stations should be recorded and reported in the test report. Noise emission characteristics include emission sound pressure levels at work stations and the sound power level. Declared noise emission values permit comparison of printing and paper machines on the market. The use of this noise test code ensures the reproducibility of the determination of the characteristic noise emissions within specific limits. These limits are determined by the accuracy grade of the noise measuring method used. Noise measurements specified by this standard are carried out by the engineering method (accuracy grade 2) and the survey method (accuracy grade 3).
Področje projekta (slovensko): Ta standard opredeljuje vse informacije, ki so potrebne za učinkovito izvajanje pod opredeljenimi pogoji določevanja, deklariranja in preverjanja emisij hrupa, ki se prenašajo po zraku, pri strojih za tiskanje in obdelavo papirja, ki jih zajema serija EN 1010, ter strojih in opremi za izdelavo papirja, ki jih zajema serija EN 1034. Opredeljuje metode meritve hrupa ter pogoje namestitve in obratovanja, ki se uporabljajo pri preskusu. Ta standard velja za stroje, navedene v normativnih dodatkih od A do J. Načela preskusne kode hrupa je treba uporabljati, kolikor je to mogoče, tudi za določevanje emisij hrupa strojev in delov strojev, ki niso našteti v normativnih dodatkih od A do J. V takih primerih je vse informacije, ki se nanašajo na pogoje sestavljanja, namestitve in obratovanja, kot tudi ureditev delovnih postaj, treba evidentirati in o njih poročati v poročilu o preskusu. Značilnosti emisij hrupa vključujejo ravni emisije zvočnega tlaka na delovnih postajah in raven zvočne moči. Nazivne vrednosti emisij hrupa omogočajo primerjavo strojev za tiskanje in papir na trgu. Uporaba te preskusne kode hrupa zagotavlja obnovljivost določevanja značilnih emisij hrupa znotraj posebnih omejitev. Te omejitve so določene z razredom točnosti uporabljene metode merjenja hrupa. Meritve hrupa, opredeljene v tem standardu, se izvajajo z inženirsko metodo (razred točnosti 2) in metodo analize (razred točnosti 3).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 13023:2004/kFprA1:2009 - Metode za merjenje hrupa pri strojih za tiskanje, obdelavo in izdelavo papirja in dodatni opremi - Razreda točnosti 2 in 3 01-maj-2010
Konsolidira SIST EN 13023:2004 - Metode za merjenje hrupa pri strojih za tiskanje, obdelavo in izdelavo papirja in dodatni opremi - Razreda točnosti 2 in 3 01-maj-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi