SIST EN 61439-6:2012

Oznaka standarda: SIST EN 61439-6:2012
Koda projekta: 22993
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar trunking systems (busways) (IEC 61439-6:2012)
Naslov (slovenski): Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 6. del: Zbiralčni povezovalni sistemi (zbiralčna vodila) (IEC 61439-6:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61439-6:2012 slovenski jezik Active SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
SIST EN 61439-6:2012 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-11
Referenčna oznaka: EN 61439-6:2012
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61439 lays down the definitions and states the service conditions, construction requirements, technical characteristics and verification requirements for low voltage BTS (see 3.101) as follows: - BTS for which the rated voltage does not exceed 1 000 V in case of a.c. or 1 500 V in case of d.c.; - BTS intended for use in connection with the generation, transmission, distribution and conversion of electric energy, and for the control of electric energy consuming equipment; - BTS designed for use under special service conditions, for example in ships, in rail vehicles, and for domestic applications (operated by unskilled persons), provided that the relevant specific requirements are complied with; - BTS designed for electrical equipment of machines. Supplementary requirements for BTS forming part of a machine are covered by the IEC 60204 series. This standard applies to all BTS whether they are designed, manufactured and verified on a one-off basis or fully standardized and manufactured in quantity. The manufacture and/or assembly may be carried out by a manufacturer other than the original manufacturer (see 3.10.1 and 3.10.2 of Part 1). This standard does not apply to individual devices and self-contained components, such as motor starters, fuse switches, electronic equipment, etc. which will comply with the relevant product standard. This standard does not apply to the specific types of ASSEMBLIES covered by other parts of the IEC 61439 series, to supply track systems in accordance with IEC 60570, to cable trunking and ducting systems in accordance with the IEC 61084 series, nor to power track systems in accordance with the IEC 61534 series.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 61439 določa definicije in navaja pogoje obratovanja, gradbene zahteve, tehnične lastnosti in zahteve za preverjanje na področju nizkonapetostnih zbiralčnih razdelilnikov (BTS) (gl. 3.101), kot sledi: – ZBIRALČNI RAZDELILNIKI, katerih nazivna napetost ne presega 1000 V v primeru izmenične napetosti ali 1500 V v primeru enosmerne napetosti; – ZBIRALČNI RAZDELILNIKI, namenjeni za uporabo na področju proizvodnje, prenosa, distribucije in pretvarjanja električne energije ter za nadzor opreme, ki uporablja električno energijo; – ZBIRALČNI RAZDELILNIKI, namenjeni za uporabo v posebnih pogojih obratovanja, na primer na ladjah, železniških vozilih in za gospodinjsko uporabo (ko jih upravljajo neusposobljene osebe), pod pogojem da so izpolnjene ustrezne specifične zahteve; – ZBIRALČNI RAZDELILNIKI za električno opremo strojev. Dodatne zahteve za ZBIRALČNE RAZDELILNIKE, ki so del stroja, so opisane v skupini standardov IEC 60204. Ta standard velja za vse ZBIRALČNE RAZDELILNIKE, ne glede na to, ali so oblikovani, izdelani in preverjani enkratno ali so v celoti standardizirani in proizvedeni v velikih količinah. Proizvodnja in/ali sestavljanje lahko izvaja oseba, ki ni prvotni proizvajalec (gl. 3.10.1 in 3.10.2 v 1. delu). Ta standard se ne uporablja za posamezne naprave in samostojne dele, kot so zaganjalniki, varovalčna stikala, elektronska oprema itd., ki so skladni z ustreznimi standardi za izdelek. Ta standard ne velja za posebne vrste SESTAVOV, obravnavane v okviru drugih delov skupine standardov IEC 61439, za zagotavljanje sledilnih sistemov v skladu s standardom IEC 60570, za sisteme kabelskih korit in sisteme kabelskih cevi v skladu s skupino standardov IEC 61084 ter za sisteme za sledenje nastavitev moči v skladu s skupino standardov IEC 61534.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 60439-2:2000/A1:2006 - Sestavi nizkonapetostnih stikalnih naprav – 2. del: Posebne zahteve za zbiralčne povezovalne sisteme (zbiralčna vodila) (IEC 60439-2:2000/A1:2005) 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 60439-2:2000 - Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav– 2. del: Posebne zahteve za zbiralčne razdelilne sisteme (zbiralčna vodila) 01-Nov-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi