SIST-TS CEN/TS 13036-2:2010

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 13036-2:2010
Koda projekta: 00227273
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 2: Assessment of the skid resistance of a road pavement surface by the use of dynamic measuring systems
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 2. del: Ocena torne sposobnosti cestne vozne površine z uporabo dinamičnih merilnih sistemov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 13036-2:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-06
Referenčna oznaka: CEN/TS 13036-2:2010
Področje projekta (angleško): This method defines a process for comparing the friction results from a number of devices. By combining together the friction and texture from individual measuring devices, it allows skid resistance determined by different dynamic methods to be expressed on a common scale, namely the Skid Resistance Index (SRI). As its precision has not been determined, the method should not be used in specifications for surface materials. Friction is essential for a safe grip between vehicle and surface. Surfaces can be in different conditions and of different types, which can lead to varying friction. Another important factor is the climate and weather conditions that indeed affect the friction, in most cases for the worse. This standard excludes surfaces when they are in winter road condition. It also excludes road marking surfaces.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija opisuje metodo za določanje torne sposobnosti vozne površine ceste ali letališke steze. Ta metoda opredeljuje postopek za primerjanje rezultatov trenja, pridobljenih z različnimi pripomočki. Z združevanjem trenja in teksture, izmerjenih s posameznimi merilnimi pripomočki, omogoča, da se torna sposobnost, določena z različnimi dinamičnimi merilnimi metodami, izrazi s skupno lestvico, namreč z indeksom torne sposobnosti (SRI). Ker natančnost metode ni določena, se ne sme uporabljati pri specifikacijah materialov za površine. Ta standard izključuje površine v zimskem stanju ceste. Izključuje tudi površine s talnimi označbami.

Najbolje prodajani standardi