SIST EN 16104:2013

Oznaka standarda: SIST EN 16104:2013
Koda projekta: 00387001
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Food data - Structure and interchange format
Naslov (slovenski): Podatki o živilu - Struktura in format za izmenjevanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16104:2013 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 35.240.63 35.240.68 67.040
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-03
Referenčna oznaka: EN 16104:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements on the structure and semantics of food datasets and of interchange of food data for various applications. Food data refers to information on various food properties and includes various steps in the generation and publication of such data, e.g. sampling, analysis, food description, food property and value description. The standard regards food data as datasets covering: - identification, description and classification of foods including food ingredients, - qualitative and quantitative food properties that can be measured, calculated or estimated, - data quality values and other metadata, - specifications of methods used for obtaining these values, - references to sources for the information reported. This standard includes requirements on: semantics and data structure for food data, - content of referenced controlled vocabularies, - XML encoding for interchange of food data. This standard does not include: - food description methods, - quality assessment methods, - content of controlled vocabularies, for example controlled vocabularies for nutrients, - database implementation.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve o strukturi in pomenu podatkovnih nizov o živilih ter izmenjavi podatkov o živilih za različne namene. Podatki o živilih so informacije o različnih lastnostih živil in zajemajo različne faze tvorjenja in objave takih podatkov, npr. vzorčenje, analizo, opis živila, lastnosti živila in opis vrednosti. Standard obravnava podatke o živilih kot podatkovne nize, ki zajemajo: – opredelitev, opis in razvrstitev živil, vključno s sestavinami živil, – kvalitativne in kvantitativne lastnosti živil, ki jih je mogoče izmeriti, izračunati ali oceniti, – vrednosti kakovosti podatkov in druge metapodatke, – specifikacije metod, ki se uporabljajo za pridobitev teh vrednosti, – sklicevanja na vire navedenih informacij. Ta standard vključuje zahteve o: – pomenu in podatkovni strukturi podatkov o živilih, – vsebini nadzorovanih slovarjev, – XML kodiranju za izmenjavo podatkov o živilih. Ta standard ne zajema: – metod za opisovanje živil, – metod za ocenjevanje kakovosti, – vsebine nadzorovanih slovarjev, na primer nadzorovanih slovarjev o hranilih, – izvedbe zbirk podatkov.

Najbolje prodajani standardi