SIST EN ISO 13766-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 13766-1:2018
Koda projekta: 00151374
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Earth-moving and building construction machinery - Electromagnetic compatibility (EMC) of machines with internal electrical power supply - Part 1: General EMC requirements under typical electromagnetic environmental conditions (ISO 13766-1:2018)
Naslov (slovenski): Stroji za zemeljska dela in graditev objektov - Elektromagnetna združljivost (EMC) strojev z lastnim električnim napajanjem - 1. del: Splošne zahteve glede EMC v tipičnih pogojih elektromagnetnega okolja (ISO 13766-1:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 13766-1:2018 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 33.100.01 53.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: EN ISO 13766-1:2018
Področje projekta (angleško): This International Standard provides test methods and acceptance criteria for the evaluation of the electromagnetic compatibility of construction machinery as defined in ISO 6165 for earth-moving machinery and ISO 8811 for road-construction machines. It deals with General EMC requirements under typical EMC environmental conditions. Functional safety requirements are covered in part 2 of ISO 13766. Electrical and/or electronic component(s) or separate technical unit(s) intended to be fitted in construction machinery are also dealt with in this International Standard. The following electromagnetic disturbance phenomena are evaluated: - broadband and narrowband electromagnetic interference; - electromagnetic field immunity test; - broadband and narrowband interference of electrical/electronic sub-assemblies; - electromagnetic field immunity test of electrical/electronic sub-assemblies; - electrostatic discharge; - conducted transients. Construction machinery can have DC and/or AC internal electrical power supply systems. Machines that are designed to be supplied by the „Public Mains Network“ are specifically excluded.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa preskusne metode in kriterije sprejemljivosti za vrednotenje elektromagnetne združljivosti gradbenih strojev, kot so opredeljeni v standardu ISO 6165 za stroje za zemeljska dela in v standardu ISO 8811 za stroje za gradnjo cest. Obravnava splošne zahteve glede EMC v tipičnih pogojih elektromagnetnega okolja. Funkcionalne varnostne zahteve so obravnavane v 2. delu standarda ISO 13766. Električne in/ali elektronske komponente ali ločene tehnične enote, namenjene za pritrditev na gradbene stroje, so prav tako obravnavane v tem mednarodnem standardu. Ocenjeni so naslednji elektromagnetni pojavi oziroma motnje: – širokopasovne in ozkopasovne elektromagnetne motnje; – preskus odpornosti elektromagnetnega polja; – širokopasovne in ozkopasovne motnje električnih/elektronskih podsklopov; – preskus odpornosti elektromagnetnega polja električnih/elektronskih podsklopov; – elektrostatične razelektritve; – prehodne elektromagnetne motnje. Gradbeni stroji imajo lahko lastne enosmerne (DC) in/ali enofazne (AC) električne napajalne sisteme. Stroji, ki so zasnovani za napajanje iz »javnega omrežja«, so izrecno izključeni.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13309:2010 - Gradbeni stroji - Elektromagnetna združljivost strojev z notranjim električnim napajanjem 13-Jun-2018
Revidiran SIST EN 13309:2010 - Gradbeni stroji - Elektromagnetna združljivost strojev z notranjim električnim napajanjem 01-Apr-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi