SIST EN 60252-1:2011

Oznaka standarda: SIST EN 60252-1:2011
Koda projekta: 22429
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): AC motor capacitors - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guidance for installation and operation (IEC 60252-1:2010)
Naslov (slovenski): Kondenzatorji izmeničnih motorjev - 1. del: Splošno - Delovanje, preskušanje in ocenjevanje - Varnostne zahteve - Navodilo za namestitev in delovanje (IEC 60252-1:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60252-1:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 31.060.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-04
Referenčna oznaka: EN 60252-1:2011
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60252 applies to motor capacitors intended for connection to windings of asynchronous motors supplied from a single-phase system having a frequency up to and including 100 Hz, and to capacitors to be connected to three-phase asynchronous motors so that these motors may be supplied from a single-phase system. This standard covers impregnated or unimpregnated capacitors having a dielectric of paper, plastic film, or a combination of both, either metallized or with metal-foil electrodes, with rated voltages up to and including 660 V. Motor start capacitors are covered by IEC 60252-2. The object of this standard is a) to formulate uniform rules regarding performance, testing and rating; b) to formulate specific safety rules; c) to provide a guidance for installation and operation.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 60252 velja za kondenzatorje motorjev, priklop na navitja asinhronih motorjev, napajanih iz enofaznega sistema, ki imajo frekvenco do in vključno 100 Hz, in kondenzatorje za priklop na trifazne asinhrone motorje, tako da se lahko ti motorji napajajo iz enofaznega sistema. Ta standard zajema kondenzatorje, ki so ali niso impregnirani in ki imajo dielektrik iz papirja, plastičnega filma ali kombinacije obeh, z metaliziranimi elektrodami ali elektrodami iz kovinske folije in z ocenjenimi napetostmi do in vključno 660 V. Zaganjalni kondenzatorji so zajeti v IEC 60252-2. Cilj tega standarda je a) oblikovati enotna pravila glede delovanja, preskušanja in ocenjevanja, b) oblikovati določena varnostna pravila, c) zagotoviti vodilo za inštalacijo in delovanje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 60252-1:2011/A1:2014 - Kondenzatorji izmeničnih motorjev - 1. del: Splošno - Delovanje, preskušanje in ocenjevanje - Varnostne zahteve - Navodilo za namestitev in delovanje - Dopolnilo A1 27-nov-2012
Revidiran SIST EN 60252-1:2002 - AC motor capacitors - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for installation and operation 07-jan-2014
Nadomešča SIST EN 60252-1:2002 - AC motor capacitors - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for installation and operation 01-jan-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi