SIST EN 60335-2-8:2016

Oznaka standarda: SIST EN 60335-2-8:2016
Koda projekta: 23916
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
Naslov (slovenski): Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-8. del: Posebne zahteve za električne brivnike, strižnike za lase in podobno
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60335-2-8:2016 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene
ICS: 13.120 97.170
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-01
Referenčna oznaka: EN 60335-2-8:2015
Področje projekta (angleško): This clause of Part 1 is replaced by the following. This European Standard deals with the safety of electric shavers, hair clippers and similar appliances intended for the household environment and commercial purposes, their rated voltage being not more than 250 V. NOTE Z101 Battery-operated appliances and other d.c. supplied appliances are within the scope of this standard. NOTE Z102 Examples of similar appliances are animal clippers and those used for manicure and pedicure. NOTE Z103 Examples of appliance for household environment are appliances for typical housekeeping functions used in the household environment that may also be used by non-expert users for typical housekeeping functions: • in shops, offices and other similar working environments; • in farm houses; • by clients in hotels, motels and other residential type environments; • in bed and breakfast type environments. Appliances and machines intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, and appliances and machines which are declared to be for commercial use by lay persons are within the scope of this standard. Additional requirements for such appliances are given in Annex ZE. NOTE Z104 Examples of such appliances and machines are manicure and pedicure appliances, animal clippers and animal shearers, for commercial use, and appliances for hairdressers. This standard deals with the reasonably foreseeable hazards presented by appliances and machines that are encountered by all persons. However, in general, it does not take into account: • children playing with the appliance; • the use of the appliances by very young children; • the use of shaver and wet shaver by young children; • the use of the animal clipper, hair clipper, and appliances for manicure and pedicure by young children without supervision; • the use of animal shearer by children; It is recognized that very vulnerable people may have needs beyond the level addressed in this standard.NOTE Z105 Attention is drawn to the fact that – for appliances intended to be used in vehicles or on board ships or aircraft, additional requirements may be necessary, – in many countries, additional requirements are specified by the national health authorities, the national authorities responsible for the protection of labour, the national water supply authorities and similar authorities. NOTE Z106 This standard does not apply to – appliances intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas), – massage appliances (EN 60335-2-32), – appliances for medical purposes (EN 60601).
Področje projekta (slovensko): To točko 1. dela nadomešča naslednje besedilo. Ta evropski standard opisuje varnost električnih brivnikov, strižnikov za lase in podobno, ki so namenjeni za uporabo v gospodinjstvu in za komercialne namene, pri čemer njihova nazivna napetost ne presega 250 V. OPOMBA Z101: Baterijski aparati in drugi enosmerno napajani aparati so zajeti v področju uporabe tega standarda. OPOMBA Z103: Primeri podobnih aparatov so strižniki za živali ter ščipalniki za manikuro in pedikuro. OPOMBA Z103: Primeri aparatov za uporabo v gospodinjstvu so aparati za običajne gospodinjske funkcije, ki se uporabljajo v gospodinjstvu in jih lahko uporabljajo tudi neprofesionalni uporabniki za opravljanje običajnih gospodinjskih funkcij: • v trgovinah, pisarnah in drugih podobnih delovnih okoljih; • na kmetijah; • stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih; • v gostiščih. Aparati in naprave, ki so namenjeni strokovnim ali usposobljenim uporabnikom v trgovinah, lahki industriji in na kmetijah, ter aparati in naprave, ki so namenjeni nestrokovnim osebam za komercialno uporabo, so zajeti v področju uporabe tega standarda. Dodatne zahteve za te aparate so navedene v dodatku ZE. OPOMBA Z104: Primeri takih aparatov in naprav so aparati za manikuro in pedikuro, strižniki za živali za komercialno uporabo in aparati za frizerje. Ta standard obravnava vsa razumno predvidljiva tveganja, ki jih predstavljajo aparati in naprave, ki jih uporabljajo vse osebe. Vendar na splošno ne upošteva: • otrok, ki se z aparatom igrajo, • zelo majhnih otrok, ki uporabljajo aparate; • majhnih otrok, ki uporabljajo brivnik za suho ali mokro britje; • majhnih otrok, ki brez nadzora uporabljajo strižnik za živali, strižnik za lase ter naprave za manikuro in pedikuro; • otrok, ki uporabljajo strižnik za živali. Ugotovljeno je, da imajo lahko zelo ranljive osebe potrebe, ki presegajo raven, obravnavano v tem standardu. OPOMBA Z105: Opozoriti je treba na dejstvo, da – so za aparate, ki so namenjeni za uporabo v vozilih ali na krovu ladij ali letal, morda potrebne dodatne zahteve; – v številnih državah nacionalni zdravstveni organi, nacionalni organi, odgovorni za varstvo pri delu, nacionalni organi za oskrbo z vodo ter drugi podobni organi določajo dodatne zahteve. OPOMBA Z106: Ta standard se ne uporablja za – aparate, ki so namenjeni za uporabo na lokacijah, kjer veljajo posebne razmere, kot je prisotnost korozivne ali eksplozivne atmosfere (prah, hlapi ali plin); – masažne aparate (EN 60335-2-32), – aparate, namenjene za medicinske namene (EN 60601).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60335-2-8:2003/A2:2009 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-8. del: Posebne zahteve za električne brivnike, strižnike za lase in podobno (IEC 60335-2-8:2002/A2:2008) 01-Jan-2016
Nadomešča SIST EN 60335-2-8:2003/A1:2006 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-8. del: Posebne zahteve za električne brivnike, strižnike za lase in podobno (IEC 60335-2-8:2002/A1:2005) 01-Jan-2016
Dopolnjen z SIST EN 60335-2-8:2015/kFprA2:2020 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-8. del: Posebne zahteve za električne brivnike, strižnike za lase in podobno - Dopolnilo A2 26-Nov-2019
Dopolnjen z SIST EN 60335-2-8:2016/kFprA11:2020 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-8. del: Posebne zahteve za električne brivnike, strižnike za lase in podobno - Dopolnilo AA 17-Sep-2018
Dopolnjen z SIST EN 60335-2-8:2015/kFprA12:2020 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-8. del: Posebne zahteve za električne brivnike, strižnike za lase in podobno - Dopolnilo A2 - Dopolnilo A12 05-May-2020
Dopolnjen z SIST EN 60335-2-8:2016/A1:2016 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-8. del: Posebne zahteve za električne brivnike, strižnike za lase in podobno - Dopolnilo A1 01-Apr-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi