SIST ISO 13322-1:2015

Oznaka standarda: SIST ISO 13322-1:2015
Koda projekta: 051257
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Particle size analysis - Image analysis methods - Part 1: Static image analysis methods
Naslov (slovenski): Granulometrijska analiza - Metode analize slike - 1. del: Statične metode analize slike
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 13322-1:2015 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi
ICS: 19.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-02
Referenčna oznaka: ISO 13322-1:2014
Področje projekta (angleško): This part of ISO 13322 is applicable to the analysis of images for the purpose of determining particle size distributions where the velocity of the particles against the axis of the optical system of the imaging device is zero. The particles are appropriately dispersed and fixed in the object plane of the instrument. The field of view may sample the object plane dynamically either by moving the sample support or the camera provided this can be accomplished without any motion effects on the image. Captured images can be analysed subsequently. This part of ISO 13322 concentrates upon the analysis of digital images created from either light or electron detection systems. It does not address the method of creating the image although the detection settings chosen together with its calibration are important to particle sizing accuracy. This part of ISO 13322 considers only image evaluation methods using complete pixel counts. Both the type of distribution, (by number or by volume) together with the width of the particle size distribution has a very material influence upon the number of particles to be measured to secure the desired accuracy within the specified confidence limits. An example is shown in Annex A. Automation of the analysis is possible in order to measure sufficient particle numbers for a required degree of precision. This part of ISO 13322 does not address the sample preparation. However, the sub sampling, dispersion and presentation of particles to be measured are a vital part of the operational chain of actions necessary to ensure accuracy and precision of any final result.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 13322 velja za analize slik za določanje razporeditve velikosti delcev, kadar je hitrost delcev glede na os optičnega sistema naprave za slikanje enaka nič. Delci so ustrezno razpršeni in fiksni v predmetni ravnini instrumenta. Vidno polje lahko vzorči predmetno ravnino dinamično s premikanjem podpore vzorca ali predložene kamere. To je mogoče doseči brez kakršnih koli učinkov gibanja na sliko. Posnete slike je mogoče analizirati pozneje. Ta del standarda ISO 13322 se osredotoča na analizo digitalnih slik, ustvarjenih s sistemi za zaznavanje svetlobe ali elektronov. Ne zajema metode ustvarjanja slike, čeprav je nastavitev zaznavanja, ki je izbrana skupaj s kalibracijo, pomembna za natančnost določanja velikosti delcev. Ta del standarda ISO 13322 zajema samo metode ocenjevanja slik z uporabo popolnega štetja pikslov. Vrsta porazdelitve (glede na število ali prostornino) skupaj s širino porazdelitve velikosti delcev ima bistven vpliv na število delcev za merjenje, da se zagotovi natančnost v okviru določenih mejah zaupanja. Primer je prikazan v prilogi A. Avtomatizacija analize je mogoča, da se izmeri zadostno število delcev za zahtevano stopnjo natančnosti. Ta del standarda ISO 13322 ne obravnava priprave vzorca. Kljub temu so podvzorčenje, razpršitev in predstavitev delcev za merjenje ključni deli operativne verige dejanj, ki so potrebna za zagotovitev pravilnosti in natančnosti končnih rezultatov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 13322-1:2006 - Granulometrijska analiza – Metode analize slike – 1. del: Statične metode analize slike 01-feb-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi