SIST EN ISO 15646:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15646:2016
Koda projekta: 00430014
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Re-sintering test for UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 pellets (ISO 15646:2014)
Naslov (slovenski): Preskus s posintranjem za pelete UO2, (U,Gd)O2 in (U,Pu)O2 (ISO 15646:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15646:2016 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 27.120.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Referenčna oznaka: EN ISO 15646:2016
Področje projekta (angleško): ISO 15646:2014 describes a procedure for measuring the densification of UO2, (U,Gd)O2, and (U,Pu)O2 pellets, achieved by heat treatment under defined conditions. The densification of fuel in power operation is an important design feature. Essentially, it is dependent on structural parameters such as pore size, spatial pore distribution, grain size, and in the case of (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2, oxide phase structure. A thermal re-sintering test can be used to characterize the dimensional behaviour of the pellets under high temperature. The results of this test are used by the fuel designer to predict dimensional behaviour in the reactor, because thermal densification in the reactor is also dependent on these structural parameters, albeit in a differing manner in terms of quantity.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 15646:2014 opisuje postopek za merjenje zgoščevanja peletov UO2, (U,Gd)O2 in (U,Pu)O2, doseženega s toplotno obdelavo v definiranih pogojih. Zgoščevanje goriva kot vira energije je pomembna oblikovna značilnost. V osnovi je odvisna od strukturnih parametrov, kot so velikost por, prostorska porazdelitev por, velikost zrn ter (v primeru (U,Gd)O2 in (U,Pu)O2) strukture oksidne faze. Preskus termičnega ponovnega sintranja je mogoče uporabiti za opis dimenzionalnega vedenja peletov pri visoki temperaturi. Projektant goriva uporabi rezultate tega preskusa za napovedovanje dimenzionalnega vedenja v reaktorju, saj je toplotno zgoščevanje v reaktorju odvisno tudi od teh strukturnih parametrov, čeprav v smislu količine na drugačen način.

Najbolje prodajani standardi