SIST EN IEC 62239-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62239-1:2019
Koda projekta: 65912
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Process management for avionics - Management plan - Part 1: Preparation and maintenance of an electronic components management plan
Naslov (slovenski): Upravljanje procesov v avioniki - Načrt upravljanja - 1. del: Priprava in vzdrževanje načrta upravljanja elektronskih komponent
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62239-1:2019 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 03.100.50 31.020 49.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-02
Referenčna oznaka: EN IEC 62239-1:2018
Področje projekta (angleško): IEC 62239-1:2018 defines the requirements for developing an electronic components management plan (ECMP) to guarantee to customers that all of the electronic components in the equipment of the plan owner are selected and applied in controlled processes compatible with the end application and that the technical requirements detailed in Clause 4 are accomplished. In general, the plan owner of a complete electronic components management plan (ECMP) is the avionics original equipment manufacturer (OEM). This first edition cancels and replaces IEC TS 62239-1 published in 2015. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a)   added references to SAE EIA-STD-4899, IECQ OD 3702, IECQ OD 3407-1, IEC TR 62240-2, IECQ component schemes, SAE AS6081, SAE AS6171. GEIA-STD-0005-1 GEIA STD 0008; b)   replaced Annex C (which was transferred into IEC TR 62240-2) with a cross-reference table to SAE EIASTD4899 rev C clauses/ subclauses for guidance purposes only; c)    added the analysis of component technical erratum d)   updated Bibliography and reference documents
Področje projekta (slovensko): IEC 62239-1:2018 določa zahteve za razvoj načrta upravljanja elektronskih komponent (ECMP), ki strankam zagotavlja, da so vse elektronske komponente v opremi lastnika načrta izbrane in uporabljene v nadzorovanih procesih, združljivih s končno uporabo, in da so izpolnjene tehnične zahteve, navedene v točki 4. Na splošno je lastnik načrta upravljanja elektronskih komponent (ECMP) proizvajalec originalne opreme za letalstvo (OEM). Prva izdaja razveljavlja in nadomešča standard IEC TS 62239-1, objavljen leta 2015. Ta izdaja vključuje naslednje pomembne tehnične spremembe glede na prejšnjo izdajo: a) dodane reference na SAE EIA-STD-4899, IECQ OD 3702, IECQ OD 3407-1, IEC TR 62240-2, sheme komponent IECQ, SAE AS6081, SAE AS6171. GEIA-STD-0005-1 GEIA STD 0008; b) zamenjan dodatek C (prenesen v IEC TR 62240-2), ki vključuje preglednico za navzkrižno sklicevanje na točke/podtočke standarda SAE EIASTD4899 rev C (samo kot vodilo); c) dodana analiza tehnične napake komponente; d) posodobljena bibliografija in referenčni dokumenti.

Najbolje prodajani standardi