SIST EN 1325:2014

Oznaka standarda: SIST EN 1325:2014
Koda projekta: 00279007
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Value Management - Vocabulary
Naslov (slovenski): Upravljanje vrednosti - Slovar
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1325:2014 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 01.040.03 03.100.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-06
Referenčna oznaka: EN 1325:2014
Področje projekta (angleško): EN 1325 defines language for optimising performance and productivity by using Value Management. This standard defines terms on Value Management (VM). This standard aims to: - promote and define common language for Optimising Performance and Productivity by using Value Management; - define the main terms of the “Value Management (VM), Value Analysis (VA), Function Analysis (FA)” field; - define names for important methods and tools; - establish a single source for generic terms; - create accessible language for international communication; - publish useful definitions for specialists and non specialists; - clarify differences which may exist in language where a word in common use is used to signify a specific meaning in Value Management; - reduce the risk of inconsistency between standards applied internationally.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 1325 določa jezik z namenom optimizacije delovanja in produktivnosti pri uporabi Upravljanja vrednosti. Ta standard določa pogoje za uporabo programa Upravljanje vrednosti (VM). Cilji tega standarda so: - spodbujanje in opredelitev skupnega jezika za optimizacijo delovanja in produktivnosti z uporabo programa Upravljanje vrednosti; - opredelitev osnovnih izrazov področja "Upravljanje vrednosti (VM), Analiza vrednosti (VA), Funkcijska analiza (FA)"; - opredelitev imen ključnih metod in orodij; - vzpostavitev enotnega vira za splošne izraze; - ustvarjanje jezika, primernega za mednarodno sporazumevanje; - objava uporabnih definicij za strokovnjake in laike; - razjasnitev razlik, ki morda obstajajo v jeziku, ko beseda, ki se uporablja v splošnem jeziku, označuje določen pomen v Upravljanju vrednosti; - zmanjšanje tveganja neskladnosti med standardi, ki se uporabljajo na mednarodni ravni.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1325-2:2004 - Value Management, Value Analysis, Functional Analysis vocabulary - Part 2: Value Management 01-jun-2014
Nadomešča SIST EN 1325-1:2000 - Value Management, Value Analysis, Functional Analysis vocabulary - Part 1: Value Analysis and Functional Analysis 01-jun-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi