SIST EN 437:2019

Oznaka standarda: SIST EN 437:2019
Koda projekta: 00238010
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Test gases - Test pressures - Appliance categories
Naslov (slovenski): Preskusni plini - Preskusni tlaki - Kategorije naprav
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 437:2019 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 27.060.20 91.140.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-04
Referenčna oznaka: EN 437:2018
Področje projekta (angleško): This standard specifies the test gases, test pressures and categories of appliances relative to the use of !gaseous fuels" of the first, second and third families. It serves as a reference document in the specific standards for appliances that fall within the scope of the Council Directive on the approximation of the laws of Member States concerning gas appliances (90/396/EC). The standard makes recommendations for the use of the gases and pressures to be applied for the tests. The full procedure will be given in the corresponding appliance standards. NOTE The test gases and the test pressures specified in this standard are in principle intended to be used with all the appliances in order to establish conformity with the corresponding standards. However, the use of some test gases and test pressures may not be appropriate in the following cases:  appliances with nominal heat input greater than 300 kW;  appliances constructed on site;  appliances in which the final design is influenced by the user;  appliances constructed for use with high supply pressures (notably direct use of the saturated vapour pressure). In these cases, the specific appliance standards may specify other test conditions in order to establish compliance with their requirements.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa preskusne pline, preskusne tlake in kategorije naprav glede na uporabo plinastih goriv prve, druge in tretje družine. Uporablja se kot referenčni dokument v posebnih standardih za naprave, ki spadajo na področje uporabe Direktive Sveta o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z napravami na plinsko gorivo (90/396/ES). Standard daje priporočila za uporabo preskusnih plinov in preskusnih tlakov. Celoten postopek bo podan v ustreznih standardih naprave. OPOMBA: Preskusni plini in preskusni tlaki, določeni v tem standardu, so načeloma namenjeni uporabi z vsemi napravami za ugotavljanje skladnosti z ustreznimi standardi. Vendar uporaba nekaterih preskusnih plinov in preskusnih tlakov morda ni primerna v naslednjih primerih: – za naprave z nazivno toplotno močjo več kot 300 kW; – za naprave, izdelane na mestu uporabe; – za naprave, pri katerih na končno zasnovo vpliva uporabnik; – za naprave, izdelane za uporabo z visokimi dovodnimi tlaki (zlasti pri neposredni uporabi nasičenega parnega tlaka). V teh primerih se lahko uporabijo posebni standardi za naprave, v katerih so določeni drugi preskusni pogoji za ugotavljanje skladnosti z njihovimi zahtevami.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 437:2005+A1:2009 - Preskusni plini - Preskusni tlaki - Kategorije naprav (vključno z dopolnilom A1) 01-apr-2019
Revidiran oSIST prEN 437:2020 - Preskusni plini - Preskusni tlaki - Kategorije naprav 01-apr-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi