SIST EN 16601-00:2019

Oznaka standarda: SIST EN 16601-00:2019
Koda projekta: JT005013
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Space system - EN 16600 series - Description, implementation and general requirements
Naslov (slovenski): Vesoljski sistem - Skupina standardov EN 16600 - Opis, izvajanje in splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16601-00:2019 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-03
Referenčna oznaka: EN 16601-00:2019
Področje projekta (angleško): This document is the top-level document of the EN 16000 Series of European Space Standards. It gives a general introduction into European Space Standards and their use in space programmes and projects. Its purpose is to provide users with an overview of the European Space Standards System (that is based on the ECSS System), together with an introduction to the various branches of applicability and to the disciplines covered by these set of Standards and the processes involved in generating and using these standards. As an introduction into space programmes, space projects actors and their customer-supplier relationships are described. The branches are: - EN 16001 Series: Space system and Space project management - EN 16002 Series: Space product assurance - EN 16003 Series: Space engineering - EN 16004 Series: Space sustainability Application of the ECSS System for space projects in the customer-supplier chain is explained and a practical tailoring method is described together with methods for collecting and processing user feedback. Finally top-level requirements are defined for implementation of the ECSS system in space projects/programmes. This standard is applicable to all the procurements of space products. With effect from the date of approval, this Standard announces the adoption of the external document on a restricted basis for use in the European Cooperation for Space Standardization (ECSS) system. This standard may be tailored for the specific characteristic and constraints of a space project in conformance with clause 7 of this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument je dokument najvišje ravni skupine evropskih vesoljskih standardov EN 16000. Vsebuje splošni uvod v evropske vesoljske standarde in njihovo uporabo v vesoljskih programih in projektih. Njegov namen je uporabnikom zagotoviti pregled sistema evropskih vesoljskih standardov (ki temelji na sistemu ECSS), skupaj z uvodom v različne veje uporabnosti in disciplin, ki jih zajemajo ti sklopi standardov, ter procesi, ki so vključeni v pripravo in uporabo teh standardov. Uvod v vesoljske programe opisuje akterje vesoljskih projektov ter njihove odnose s strankami in dobavitelji. Veje so: – Skupina EN 16001: Upravljanje vesoljskih sistemov in vesoljskih projektov – Skupina EN 16002: Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki – Skupina EN 16003: Vesoljka tehnika – Skupina EN 16004: Trajnostni razvoj vesoljske tehnike Pojasnjena je uporaba sistema ECSS za vesoljske projekte v verigi stranka-dobavitelj, opisana pa je tudi praktična metoda prilagajanja skupaj z metodami za zbiranje in obdelavo povratnih informacij uporabnikov. Na koncu so opredeljene tudi najvišje zahteve za izvajanje sistema ECSS v vesoljskih projektih/programih. Ta standard se uporablja za vsa naročila vesoljskih izdelkov. Ta standard napoveduje sprejetje zunanjega dokumenta na omejeni podlagi za uporabo v sistemu evropskega sodelovanja za standardizacijo na področju vesolja (ECSS) z veljavnostjo od datuma odobritve. Ta standard se lahko prilagodi posameznim lastnostim in omejitvam vesoljskega projekta v skladu s točko 7 tega standarda.

Najbolje prodajani standardi