SIST EN 14588:2010

Oznaka standarda: SIST EN 14588:2010
Koda projekta: 00335078
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions
Naslov (slovenski): Trdna biogoriva - Terminologija, definicije in opisi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14588:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov
ICS: 01.040.75 75.160.40
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Razveljavitev: 01-sep-2014
Referenca razveljavitve: Sporocila 2014-09
Referenčna oznaka: EN 14588:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard defines terms concerned in all standardisation work within the scope of CEN/TC 335. According to CEN/TC 335 this European Standard is applicable to solid biofuels originating from the following sources: products from agriculture and forestry; vegetable waste from agriculture and forestry; vegetable waste from the food processing industry; wood waste, with the exception of wood waste which may contain halogenated organic compounds or heavy metals as a result of treatment with wood preservatives or coating, and which includes in particular such wood waste from construction- and demolition waste; cork waste; fibrous vegetable waste from virgin pulp production and from production of paper from pulp, if it is coincinerated at the place of production and heat generated is recovered.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa izraze, ki se uporabljajo pri vsem standardizacijskem delu v okviru CEN/TC 335. V skladu s CEN/TC 335 ta evropski standard velja za trdna biogoriva, ki izvirajo iz naslednjih virov: proizvodi iz kmetijstva in gozdarstva; rastlinski odpadki iz kmetijstva in gozdarstva; rastlinski odpadki iz živilskopredelovalne industrije; lesni odpadki, z izjemo lesnih odpadkov, ki zaradi obdelave z zaščitnimi sredstvi ali premazi lahko vsebujejo halogenirane organske spojine ali težke kovine in ki vključuje zlasti takšne lesne odpadke, kateri izvirajo iz gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov; odpadki iz plute; vlakneni rastlinski odpadki iz proizvodnje primarne papirne kaše in iz proizvodnje papirja iz kaše, če se sosežiga na kraju proizvodnje in je ustvarjena toplota zajeta.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN ISO 16559:2014 - Trdna biogoriva - Terminologija, definicije in opisi (ISO 16559:2014) 01-sep-2014
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 14588:2004 - Trdna biogoriva - Terminologija, definicije in opisi 01-dec-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi