SIST EN 16952:2018

Oznaka standarda: SIST EN 16952:2018
Koda projekta: 00144326
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Agricultural machinery - Rough-terrain Work Platforms for Orchard’s operations (WPO) - Safety
Naslov (slovenski): Kmetijski stroji - Grobe terenske delovne platforme za dejavnosti v sadovnjakih (WPO) - Varnost
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16952:2018 angleški jezik Withdrawn SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo
ICS: 53.020.99 65.060.99
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Razveljavitev: 01-Dec-2021
Referenca razveljavitve: Sporocila 2021-12
Referenčna oznaka: EN 16952:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard, when used together with EN ISO 4254 1 and EN 15811, specifies safety requirements and measures for all types and sizes of self-propelled rough-terrain work platforms for orchard’s operations (WPO) as defined in 3.1, used in agriculture, designed to work on unimproved natural terrain and/or disturbed terrain and intended to move at least two persons to working positions in an orchard where they are carrying out fruit picking, thinning out, pruning, or other operations related to orchard’s upkeep from the work platform with the intention that persons are getting on and off the work platform only at access positions at ground level or on the chassis. It describes methods for the elimination or reduction of hazards arising from the intended use of these machines by at least two persons (operators) in the course of normal operation and service, except hazards related to conveyor belts and forks. In addition, it specifies the type of information on safe working practices (including residual risks) to be provided by the manufacturer. When requirements of this document are different from those which are stated in EN ISO 4254 1, the requirements of this document take precedence over the requirements of EN ISO 4254 1 for machines that have been designed and built according to the provisions of this document. This European Standard, taken together with EN ISO 4254 1 and EN 15811, deals with all the significant hazards, hazardous situations and events (as listed in Table 1) relevant to WPOs, when they are used as intended and under the conditions of misuse foreseeable by the manufacturer. It does not cover the hazards arising from: a) use in potentially explosive atmospheres; b) getting on and off the work platform at changing levels. 1.2 This European Standard does not apply to: a) Mobile Elevating Work Platforms (MEWPs) (see EN 280); NOTE 1 Figure D.4 gives an example of this type of machine. b) boom-type MEWPs (see EN 280); NOTE 2 Figure D.5 and D.6 give examples of this type of machine. c) tail lifts (see EN 1756-1 and EN 1756-2); d) mast climbing work platforms (see EN 1495); e) lifting tables (see EN 1570); f) aircraft ground support equipment (see e.g. EN 1915-1 and EN 1915-2); g) elevating operator positions on industrial trucks (see EN 1726-2); h) unguided work cages suspended from lifting appliances (see e.g. EN 1808).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard, kadar se uporablja skupaj s standardoma EN ISO 4254 1 in EN 15811, določa varnostne zahteve in ukrepe za vse vrste in velikosti samognanih grobih terenskih delovnih platform za dejavnosti v sadovnjakih (WPO), kot je opredeljeno v točki 3.1, ki se uporabljajo v kmetijstvu, so zasnovane za delo na neizboljšanem naravnem in/ali motenem terenu ter so namenjene premikanju najmanj dveh oseb na delovna mesta v sadovnjaku, kjer izvajajo obiranje sadežev, redčenje sadežev, obrezovanje dreves ali druga opravila, povezana z vzdrževanjem sadovnjaka, na delovni platformi z namenom, da osebe prihajajo na delovno platformo in odhajajo z nje le na dostopnih mestih na nivoju tal ali šasiji. Opisuje metode za odpravljanje ali zmanjšanje nevarnosti, ki jih z namensko uporabo teh strojev povzročata najmanj dve osebi (upravljavca) med običajnim delovanjem in servisiranjem, razen nevarnosti, povezanih s trakovi tračnih transporterjev in vilicami. Določa tudi vrsto informacij o varnih delovnih praksah (vključno z ostalimi tveganji), ki jih mora zagotoviti proizvajalec. Ko se zahteve tega dokumenta razlikujejo od zahtev, navedenih v standardu EN ISO 4254 1, imajo zahteve tega dokumenta prednost pred zahtevami standarda EN ISO 4254 1 za stroje, ki so zasnovani in izdelani v skladu z določbami tega dokumenta. Ta evropski standard skupaj s standardoma EN ISO 4254 1 and EN 15811 obravnava vse večje nevarnosti, nevarne razmere in dogodke (kot je navedeno v preglednici 1), povezane z grobimi terenskimi delovnimi platformami za dejavnosti v sadovnjakih, kadar se te uporabljajo za predviden namen in pod pogoji nepravilne uporabe, ki jih predvidi proizvajalec. Ne obravnava nevarnosti, ki izhajajo iz: a) uporabe v potencialno eksplozivnih atmosferah; b) prihajanja na ploščad in odhajanja z nje z drugih nivojev. 1.2 Ta evropski standard se ne uporablja za: a) premične dvižne delovne ploščadi (MEWP) (glej standard EN 280); OPOMBA 1: Na sliki D.4 je prikazan primer te vrste stroja. b) premične dvižne delovne ploščadi z ročico (glej standard EN 280); OPOMBA 2: Na slikah D.5 in D.6 sta prikazana primera te vrste stroja. c) dvižne ploščadi (glej standarda EN 1756-1 in EN 1756-2); d) delovne ploščadi, ki se vzpenjajo ob jamboru (glej standard EN 1495); e) dvižne mize (glej standard EN 1570); f) podporno opremo na tleh za letalski promet (glej npr. standarda EN 1915-1 in EN 1915-2); g) dvižne vozniške prostore na vozilih za talni transport (glej standard EN 1726-2); h) nevodene delovne košare, ki visijo z dvižnih naprav (glej npr. standard EN 1808).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidiran z SIST EN 16952:2018+A1:2021 - Kmetijski stroji - Grobe terenske delovne platforme za dejavnosti v sadovnjakih (WPO) - Varnost 26-May-2021
Dopolnjen z SIST EN 16952:2018/kFprA1:2021 - Kmetijski stroji - Grobe terenske delovne platforme za dejavnosti v sadovnjakih (WPO) - Varnost - Dopolnilo A1 30-Jan-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi