SIST EN 12254:2010

Oznaka standarda: SIST EN 12254:2010
Koda projekta: 00085061
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Screens for laser working places - Safety requirements and testing
Naslov (slovenski): Zasloni pri delu z laserji - Varovalne zahteve in preskušanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12254:2010 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OVP - Osebna varovalna oprema
ICS: 13.280 13.340.20 31.260
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-06
Referenčna oznaka: EN 12254:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies functional requirements and a product labelling applicable to temporary and permanent passive guards (in the following called screens) for protection against laser radiation. This standard includes test methods for testing functional performance and the specification of the user documentation to be supplied with the product. The screens are designed to protect the user from: unintentional exposure to direct and/or diffuse laser radiation; a time limited exposure to laser radiation, based on the functional requirements determined by risk assessment. This European Standard applies to supervised screens for installations in working places at which laser radiation up to a maximum mean power of 100 W or single pulse energy of 30 J occurs within the spectral range between 180 nm (0,18 μm) and 106 nm (1 000 μm). This European Standard applies to the protection against laser radiation only. This standard does not apply to other hazards including hazards from secondary radiation that can arise during, for example, material processing. This European Standard gives guidance on how to select such screens. Laser enclosures and housings that are supplied as part of the laser product or are supplied to be fitted to a laser system to form a laser product (according to EN 60825-1) are not considered to be within the scope of the standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje funkcionalne zahteve in etiketiranje proizvodov, ki se uporablja za začasna in stalna pasivna varovala (v nadaljevanju: zasloni) za zaščito pred laserskim sevanjem. Ta standard zajema metode preskušanja za preskušanje funkcionalnega delovanja in specifikacijo dokumentacije za uporabnika, ki mora biti dobavljena s proizvodom. Zasloni so zasnovani za zaščito uporabnika pred: nenamerno izpostavljenostjo neposrednemu in/ali razpršenemu laserskemu sevanju; časovno omejeno izpostavljenostjo laserskemu sevanju, osnovano na funkcionalnih zahtevah, ki jih opredeljuje ocena tveganja. Ta evropski standard se uporablja za nadzorovane zaslone za objekte in naprave na delovnih mestih, kjer je lasersko sevanje do najvišje povprečne moči 100 W ali pulzirajoče enosmerne energije 30 J, v območju spektra med 180 nm (0,18 μm) in 106 nm (1 000 μm). Ta evropski standard se uporablja samo za zaščito pred laserskim sevanjem. Ta standard se ne uporablja za druge nevarnosti, vključno z nevarnostmi, ki izvirajo iz sekundarnega sevanja, do katerega lahko pride med, na primer predelavo materiala. Ta evropski standard podaja vodilo, kako izbrati takšne zaslone. Ograde in ohišja laserjev, ki so dobavljeni kot del laserskega proizvoda ali so dobavljeni z namenom, da bi bili pritrjeni na laserski sistem, s čimer tvorijo laserski proizvod (v skladu z EN 60825-1), se ne štejejo v področje uporabe tega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12254:1999+A2:2008 - Zasloni pri delu z laserji - Varovalne zahteve in preskušanje 08-Jun-2022
Popravljen z SIST EN 12254:2010/AC:2012 - Zasloni pri delu z laserji - Varovalne zahteve in preskušanje 01-Feb-2012
Nadomešča SIST EN 12254:1999+A2:2008 - Zasloni pri delu z laserji - Varovalne zahteve in preskušanje 01-Jun-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi