SIST EN ISO/IEC 80079-38:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO/IEC 80079-38:2017
Koda projekta: 00305131
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Explosive atmospheres - Part 38: Equipment and components in explosive atmospheres in underground mines (ISO/IEC 80079-38:2016)
Naslov (slovenski): Eksplozivne atmosfere - 38. del: Oprema in komponente, namenjene za uporabo v eksplozivnih atmosferah v podzemnih rudnikih (ISO/IEC 80079-38:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO/IEC 80079-38:2017 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 29.260.20 73.100.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-04
Referenčna oznaka: EN ISO/IEC 80079-38:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the explosion protection requirements for the design, construction, assessment and information for use (maintenance, repair, marking) of equipment that may be an individual item or form an assembly. This includes machinery and components placed on the market by a single supplier for use in mines susceptible to explosive atmospheres of firedamp and/or combustible dust. The standard atmospheric conditions (relating to the explosion characteristics of the atmosphere) under which it may be assumed that equipment can be operated are:  temperature -20 °C to +60 °C;  pressure 80 kPa (0,8 bar) to 110 kPa (1,1 bar); and  air with normal oxygen content, typically 21 % v/v. This International Standard applies for equipment and components according to EPL Mb to be used in explosive atmospheres containing firedamp and/or combustible dust.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve za zaščito pred eksplozijami za načrtovanje, izdelavo, ocenjevanje in podajanje informacij za uporabo (vzdrževanje, popravila, označbe) opreme v obliki posamezne enote ali sklopa. To vključuje stroje in sestavne dele, ki jih postavi na tržišče posamezen dobavitelj in ki so namenjeni za uporabo v rudnikih, izpostavljenih jamskemu eksplozivnemu plinu in/ali gorljivemu prahu. Standardni atmosferski pogoji (povezani z eksplozijskimi značilnostmi atmosfere), pod katerimi se lahko sklepa, da je mogoče električno opremo uporabljati, so: temperature od –20 °C do 60 °C; tlak od 80 kPa (0,8 bara) do 110 kPa (1,1 bara); zrak z normalno vsebnostjo kisika, običajno 21 % V/V. Ta mednarodni standard se uporablja za opremo in sestavne dele v skladu z ravnmi zaščite EPL Mb, namenjene za uporabo v eksplozivnih atmosferah, ki vsebujejo jamski eksplozivni plin in/ali vnetljiv prah.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1710:2006+A1:2008/AC:2010 - Oprema in komponente, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah v podzemnih rudnikih 28-dec-2016
Nadomešča SIST EN 1710:2006+A1:2008 - Oprema in komponente, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah v podzemnih rudnikih 28-dec-2016
Dopolnjen z SIST EN ISO/IEC 80079-38:2017/A1:2018 - Eksplozivne atmosfere - 38. del: Oprema in komponente, namenjene za uporabo v eksplozivnih atmosferah v podzemnih rudnikih (ISO/IEC 80079-38:2016) 11-apr-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi