SIST EN 16991:2018

Oznaka standarda: SIST EN 16991:2018
Koda projekta: 00319020
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Risk based inspection framework (RBIF)
Naslov (slovenski): Območje nadzora na podlagi ocene tveganja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16991:2018 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja
ICS: 03.100.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Referenčna oznaka: EN 16991:2018
Področje projekta (angleško): The objective of this European Standard is to provide the RBI Framework (RBIF) and basic guideline for Risk-Based Inspection and Maintenance (RBIM) in hydrocarbon and chemical process industries, power generation and other industries. Although RBIF encompasses both inspection and maintenance, this document focuses primarily on RBI and its applicability within the context of RBIM. The RBIF thereby supports optimization of operations and maintenance as well as asset integrity management. The main goal of this European Standard is to facilitate the establishment of risk based inspection and maintenance programs in the industrial plants in a documented and efficient way, while, at the same time, legal regulations are complied with and safety, health, and environmental performance is maintained or improved. The RBIF addresses primarily the static containment equipment (e.g. tanks, piping), dynamic/rotating containment equipment (e.g. pumps, turbines, valves) and pressure relief devices, but can be extended to other types of equipment if appropriate. It addresses primary the equipment and/or systems in the in-service phase of the operation, but can be applied also in the, e.g. design-phase for analysis and determination of maintenance/inspection strategies or life extension phases. The RBIF approach can also be used to ensure that targets pertinent to health, safety and environment are achieved, providing that legislative requirements are implemented and the required actions are taken.
Področje projekta (slovensko): Cilj tega evropskega standarda je zagotoviti okvir za inšpekcijske preglede zaradi tveganja (RBIF) in osnovne smernice za inšpekcijske preglede in vzdrževanje zaradi tveganja (RBIM) v predelovalnih industrijah ogljikovodikov in kemikalij, proizvajanja energije in drugih industrijah. RBIF sicer zajema tako preglede kot vzdrževanje, vendar se ta dokument osredotoča predvsem na RBI in njihovo uporabnost v okviru RBIM. Pri tem RBIF podpira optimizacijo postopkov in vzdrževanja, kot tudi upravljanje neoporečnosti premoženja. Glavni cilj tega evropskega standarda je olajšati dokumentirano in učinkovito vzpostavitev programov za preglede in vzdrževanje zaradi tveganja v industrijskih obratih, hkrati pa zagotoviti skladnost z zakonskimi predpisi ter ohranitev ali izboljšanje varnosti, zdravja in okoljskih lastnosti. RBIF obravnava zlasti opremo za statično zadrževanje (npr. posode, cevi), dinamično/vrtljivo opremo za zadrževanje (npr. črpalke, turbine, ventili) in naprave za razbremenitev tlaka, vendar je njegovo uporabo mogoče razširiti na druge vrste opreme, če je to primerno. Obravnava zlasti opremo in/ali sistema v obratovalni fazi uporabe, lahko pa se uporablja tudi npr. v fazi načrtovanja za analiziranje in določanje strategij vzdrževanja/pregledov ali faz podaljševanja življenjske dobe. Pristop RBIF se lahko uporablja tudi za zagotovitev doseganja ciljev v zvezi z zdravjem, varnostjo in okoljem, in sicer pod pogojem, da se izvajajo zakonodajne zahteve in sprejmejo potrebni ukrepi.

Najbolje prodajani standardi