SIST EN ISO 717-2:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 717-2:2013
Koda projekta: 00126094
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2:2013)
Naslov (slovenski): Akustika - Vrednotenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 2. del: Izolirnost pred udarnim zvokom (ISO 717-2:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 717-2:2013 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 91.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-05
Področje projekta (angleško): This part of ISO 717: a) defines single-number quantities for impact sound insulation in buildings and of floors; b) gives rules for determining these quantities from the results of measurements carried out in onethird- octave bands in accordance with ISO 10140-3 and ISO 140-7, and in octave bands in accordance with that option in ISO 140-7 for field measurements only; c) defines single-number quantities for the impact sound reduction of floor coverings and floating floors calculated from the results of measurements carried out in accordance with ISO 10140-3; d) specifies a procedure for evaluating the weighted reduction in impact sound pressure level by floor coverings on lightweight floors. The single-number quantities in accordance with this part of ISO 717 are intended for rating impact sound insulation and for simplifying the formulation of acoustical requirements in building codes. An additional single-number evaluation in steps of 0,1 dB is indicated for the expression of uncertainty(except for spectrum adaptation terms).The required numerical values of the single-number quantities are specified according to varying needs. The rating of results from measurements carried out over an enlarged frequency range is described in Annex A. A method for obtaining single-number quantities for bare heavy floors according to their performance in combination with floor coverings is described in Annex B. An example of the calculation of a single-number quantity is given in Annex C.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 717: a) določa enoštevilčne vrednosti za izolirnost pred udarnim zvokom v stavbah in tleh; b) določa pravila za opredeljevanje teh količin na podlagi rezultatov meritev, opravljenih v pasovih ene tretjine oktave v skladu s standardoma ISO 10140-3 in ISO 140-7 ter v oktavnih pasovih v skladu s to možnostjo v standardu ISO 140-7 samo za terenske meritve; c) določa enoštevilčne vrednosti za znižanje ravni udarnega zvoka talnih oblog in plavajočih podov, izračunane na podlagi rezultatov meritev, opravljenih v skladu s standardom ISO 10140-3; d) opredeljuje postopek za ocenjevanje ovrednotenega znižanja ravni zvočnega tlaka udarnega zvoka s talnimi oblogami na lahkih tleh. Enoštevilčne vrednosti v skladu s tem delom standarda ISO 717 so namenjene vrednotenju izolirnosti pred udarnim zvokom in poenostavitvi oblikovanja akustičnih zahtev v gradbenih predpisih. Dodatna ocena enoštevilčne vrednosti v korakih po 0,1 dB je navedena za izražanje merilne negotovosti (razen faktorjev prilagoditve spektra). Zahtevane številske vrednosti enoštevilčnih veličin so opredeljene glede na različne potrebe. Vrednotenje rezultatov meritev, opravljenih v večjem frekvenčnem obsegu, je obravnavano v dodatku A. Metoda pridobivanja enoštevilčnih vrednosti za gola težka tla v skladu z njihovimi lastnostmi skupaj s talnimi oblogami je opisana v dodatku B. Primer izračuna enoštevilčne vrednosti je naveden v dodatku C.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 717-2:1997/A1:2006 - Akustika - Vrednotenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 2. del: Izolirnost pred udarnim zvokom - Dopolnilo 1 (ISO 717-2:1996/AM 1:2006) 01-maj-2013
Revidiran oSIST prEN ISO 717-2:2020 - Akustika - Vrednotenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 2. del: Izolirnost pred udarnim zvokom (ISO/DIS 717-2:2019) 01-mar-2020
Nadomešča SIST EN ISO 717-2:1997 - Akustika - Vrednotenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 2. del: Izolirnost pred udarnim zvokom (ISO 717-2:1996) 01-maj-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi