SIST EN ISO 11132:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11132:2017
Koda projekta: CSC01059
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sensory analysis - Methodology - Guidelines for monitoring the performance of a quantitative sensory panel (ISO 11132:2012)
Naslov (slovenski): Senzorična analiza - Metodologija - Smernice za nadzorovanje izvajanja kvantitativnega senzoričnega panelnega testa (ISO 11132:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11132:2017 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi
ICS: 67.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN ISO 11132:2017
Področje projekta (angleško): ISO 11132:2012 gives guidelines for monitoring and assessing the overall performance of a quantitative descriptive panel and the performance of each member. A panel of assessors can be used as an instrument to assess the magnitude of sensory attributes. Performance is the measure of the ability of a panel or an assessor to make valid attribute assessments across the products being evaluated. It can be monitored at a given time point or tracked over time. Performance comprises the ability of a panel to detect, identify, and measure an attribute, use attributes in a similar way to other panels or assessors, discriminate between stimuli, use a scale properly, repeat their own results, and reproduce results from other panels or assessors. The methods specified allow the consistency, repeatability, freedom from bias and ability to discriminate of panels and assessors to be monitored and assessed. Monitoring and assessment of agreement between panel members is also covered. Monitoring and assessment can be carried out in one session or over time. Monitoring performance data enables the panel leader to improve panel and assessor performance, to identify issues and retraining needs or to identify assessors who are not performing well enough to continue participating. The methods specified in ISO 11132:2012 can be used by the panel leader to appraise continuously the performance of panels or individual assessors. ISO 11132:2012 applies to individuals or panels in training as well as for established panels.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 11132:2012 določa smernice za nadzorovanje in ocenjevanje splošne učinkovitosti izvajanja kvantitativnega opisnega panelnega preskusa in izvajanje vsakega člana. Panel ocenjevalcev je mogoče uporabiti kot instrument za ocenjevanje magnitude senzoričnih atributov. Izvajanje je merilo za zmožnost panela ali ocenjevalca, da veljavno oceni atribute vrednotenih izdelkov. Spremljati ga je mogoče v dani časovni točki ali v določenem časovnem obdobju. Izvajanje zajema sposobnost panela, da zazna, prepozna in izmeri atribut, uporablja atribute na podoben način kot drugi paneli ali ocenjevalci, razlikuje dražljaje, pravilno uporablja lestvico, ponovi svoje rezultate in poustvari rezultate drugih panelov ali ocenjevalcev. Navedene metode omogočajo doslednost, ponovljivost, nepristranskost in sposobnost razlikovanja panelov in ocenjevalcev, ki jih je treba nadzorovati in oceniti. Zajeto je tudi nadzorovanje in ocenjevanje dogovora med člani panela. Nadzorovanje in ocenjevanje je mogoče opraviti v eni seji ali določenem časovnem obdobju. Nadzorovanje podatkov o izvajanju omogoča vodji panela, da izboljša panel in izvajanje ocenjevalca, da prepozna težave in potrebe po ponovnem usposabljanju ter da prepozna ocenjevalce, katerih izvajanje ni zadostno za nadaljnje sodelovanje. Z metodami, določenimi v standardu ISO 11132:2012, lahko vodja panela nenehno ocenjuje izvajanje panelov ali posameznih ocenjevalcev. ISO 11132:2012 se uporablja za posameznike ali panele med usposabljanjem ter za uveljavljene panele.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN ISO 11132:2020 - Senzorična analiza - Metodologija - Smernice za nadzorovanje izvajanja kvantitativnega senzoričnega panelnega testa (ISO/DIS 11132:2020) TC: Senzorična analiza - Metodologija - Smernice za nadzorovanje izvajanja kvantitativnega senzoričnega panela (ISO/DIS 11132:2020) 01-mar-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi