SIST EN ISO 13766-2:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 13766-2:2018
Koda projekta: 00151373
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Earth-moving and building construction machinery - Electromagnetic compatibility (EMC) of machines with internal electrical power supply - Part 2: Additional EMC requirements for functional safety (ISO 13766-2:2018)
Naslov (slovenski): Stroji za zemeljska dela in graditev objektov - Elektromagnetna združljivost (EMC) strojev z lastnim električnim napajanjem - 2. del: Dodatne zahteve glede EMC za funkcionalno varnost (ISO 13766-2: 2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 13766-2:2018 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 33.100.01 53.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: EN ISO 13766-2:2018
Področje projekta (angleško): This International Standard provides test methods and acceptance criteria for the evaluation of the electromagnetic compatibility of construction machinery as defined in ISO 6165 for earth-moving machinery and ISO 8811 for road-construction machines. It deals with additional EMC requirements for Functional Safety. This standard is only relevant for functions of machine control systems which meet the design requirements greater or equal SIL 1 as defined in ISO 15998 or greater or equal Performance Level b as defined in ISO 13849. Electrical and/or electronic component(s) or separate technical unit(s) intended to be fitted in construction machinery under the restriction of SIL 1 and Performance Level b as applicable above are also dealt with in this International Standard. The following electromagnetic disturbance phenomena are evaluated: - Radiated electromagnetic field by external sources with various field strength and frequency; - Radiated electromagnetic field by sources located onboard (antenna inside/outside) with various field strength and frequency; - Magnetic fields; - Electrical field [wire conducted electrical fields]; - electrostatic discharge; - conducted and coupled electrical transients. Construction machinery can have DC and/or AC internal electrical power supply systems. Machines that are designed to be supplied by the „Public Mains Network“ are specifically excluded.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa preskusne metode in kriterije sprejemljivosti za vrednotenje elektromagnetne združljivosti gradbenih strojev, kot so opredeljeni v standardu ISO 6165 za stroje za zemeljska dela in v standardu ISO 8811 za stroje za gradnjo cest. Obravnava dodatne zahteve glede EMC za funkcionalno varnost. Ta standard je ustrezen samo za tiste funkcije kontrolnih sistemov stroja, ki izpolnjujejo zahteve za načrtovanje, ki so večje ali enakovredne ravni celovite varnosti (SIL 1), kot je opredeljena v standardu ISO 15998, oziroma večje ali enakovredne ravni delovanja b, kot je opredeljena v standardu ISO 13849. Električne in/ali elektronske komponente ali ločene tehnične enote, namenjene za pritrditev na gradbene stroje, ob pogoju SIL 1 in ravni delovanja b, kot je navedeno zgoraj, so prav tako obravnavane v tem mednarodnem standardu. Ocenjeni so naslednji elektromagnetni pojavi oziroma motnje: – sevano elektromagnetno polje iz zunanjih virov z različno poljsko jakostjo in frekvenco; – sevano elektromagnetno polje iz virov v vozilu (notranja/zunanja antena) z različno poljsko jakostjo in frekvenco; – magnetna polja; – električno polje [električna polja, ki se prevajajo po žici]; – elektrostatične razelektritve; – prehodne elektromagnetne motnje in sklopljene električne prehodne motnje. Gradbeni stroji imajo lahko lastne enosmerne (DC) in/ali enofazne (AC) električne napajalne sisteme. Stroji, ki so zasnovani za napajanje iz »javnega omrežja«, so izrecno izključeni.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 13309:2010 - Gradbeni stroji - Elektromagnetna združljivost strojev z notranjim električnim napajanjem 01-Apr-2016
Nadomešča SIST EN 13309:2010 - Gradbeni stroji - Elektromagnetna združljivost strojev z notranjim električnim napajanjem 13-Jun-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi