SIST ISO 28560-1:2011

Oznaka standarda: SIST ISO 28560-1:2011
Koda projekta: 050996
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation - RFID in librairies - Part 1: Data elements and general guidelines for implementation
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 1. del: Podatkovni elementi in splošne smernice za izvedbo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST ISO/DIS 28560-1:2009 angleški jezik Withdrawn SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 28560-1:2011 angleški jezik Withdrawn SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 35.040.50 35.240.30
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-09
Razveljavitev: 01-feb-2015
Referenca razveljavitve: Sporocila 2015-02
Področje projekta (angleško): This part of ISO 28560 specifies a model for the use of radio frequency identification (RFID) tags for items appropriate for the needs of all types of libraries, including academic, public, corporate, special and school. This part of ISO 28560 provides the framework to ensure interoperability between libraries that exchange library items with RFID tags, the freedom of the library to acquire or renew equipment or library items from different vendors and interoperability of a single RFID application from the vendor's perspective. This part of ISO 28560 specifies a set of data elements and general guidelines for implementation, to meet the needs for: ⎯ circulation of library items; ⎯ acquisition of library items; ⎯ interlibrary loan processes; ⎯ data requirements of publishers, printers and other suppliers of library items; ⎯ inventory and stock checking of items. This part of ISO 28560 gives guidelines for item security, profiles, privacy, implementation, migration, label design and location of the RFID label. This part of ISO 28560 specifies the data model, system data elements and user data elements to be used in conjunction with ISO 28560-2, ISO 28560-3 and any future parts of ISO 28560. A source of additional information about implementation issues is provided in Annex A.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 28560 določa model za uporabo oznak radiofrekvenčnega razpoznavanja (RFID) za predmete, primerne za potrebe vseh vrst knjižnic, vključno z akademskimi, javnimi, v podjetjih, specialnimi in šolskimi. Ta del ISO 28560 podaja okvir za zagotavljanje interoperabilnosti med knjižnicami, ki si izmenjujejo knjižnične predmete z oznakami RFID, neodvisnosti knjižnic pri dobavi ali obnavljanju opreme ali knjižničnih predmetov različnih prodajalcev ter interoperabilnost ene RFID aplikacije z vidika trgovcev. Ta del ISO 28560 določa niz podatkovnih elementov in splošne smernice za izpolnitev potrebe po: ⎯ kroženju knjižničnih predmetov; ⎯ dobavljanju knjižničnih predmetov; ⎯ postopki medknjižnične izposoje; ⎯ podatkovnimi zahtevami založnikov, tiskarjev in drugih dobaviteljev knjižničnih predmetov; ⎯ popisu in preverjanju zalog predmetov. Ta del ISO 28560 podaja smernice za varnost predmetov, profile, zasebnost, izvedbo, selitev, zasnovo oznake in lokacijo oznake RFID. Ta del ISO 28560 določa podatkovni model, sistemske podatkovne elemente in uporabniške podatkovne elemente za uporabo skupaj z ISO 28560-2, ISO 28560-3 in prihodnjimi deli ISO 28560. Vir dodatnih informacij o izvedbenih zadevah je naveden v dodatku A.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST ISO 28560-1:2014 - Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 1. del: Podatkovni elementi in splošne smernice za izvedbo 01-feb-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi