SIST EN 62475:2011

Oznaka standarda: SIST EN 62475:2011
Koda projekta: 22324
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): High-current test techniques - Definitions and requirements for test currents and measuring systems (IEC 62475:2010)
Naslov (slovenski): Visokotokovne preskusne tehnike - Definicije in zahteve za preskusne toke in merilne sisteme (IEC 62475:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62475:2011 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IVNT - Visokonapetostna tehnika
ICS: 19.080
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-02
Referenčna oznaka: EN 62475:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard is applicable to high-current testing and measurements on both high-voltage and low-voltage equipment. It deals with steady-state and short-time direct current (as e.g. encountered in high-power d.c. testing), steady-state and short-time alternating current (as e.g. encountered in high-power a.c. testing), and impulse-current. In general, currents above 100 A are considered in this International Standard, although currents less than this can occur in tests. This standard: - defines the terms used; - defines parameters and their tolerances; - describes methods to estimate uncertainties of high-current measurements; - states the requirements which a complete measuring system shall meet; - describes the methods for approving a measuring system and checking its components; - describes the procedure by which the user shall show that a measuring system meets the requirements of this standard, including limits set for uncertainty of measurement.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard velja za visokotokovno preskušanja in merjenja za visokonapetostno in nizkonapetostno opremo. Obravnava ustaljeni in kratkotrajni enosmerni tok (kot je npr. pri preskušanju visokonapetostnega enosmernega toka), ustaljeni in kratkotrajni izmenični tok (kot je npr. pri preskušanju visokonapetostnega izmeničnega toka) ter impulzni tok. Na splošno se v tem mednarodnem standardu obravnavajo tokovi nad 100 A, čeprav se lahko v preskusih pojavijo manjši tokovi. Ta standard: - opredeljuje uporabljene izraze; - opredeljuje parametre in njihova odstopanja; - opisuje metode za ocenjevanje negotovosti meritev visokega toka; navaja zahteve, ki jih mora izpolnjevati celotni merilni sistem; - opisuje metode za odobritev merilnega sistema in preverjanje njegovih komponent; - opisuje postopke, s katerim uporabnik prikaže, da merilni sistem izpolnjuje zahteve tega standarda, vključno z mejnimi vrednostmi, postavljenimi za negotovost meritve.

Najbolje prodajani standardi