SIST ISO 91:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 91:2018
Koda projekta: 065049
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum and related products - Temperature and pressure volume correction factors (petroleum measurement tables) and standard reference conditions
Naslov (slovenski): Naftni in sorodni proizvodi - Volumenski korekcijski faktorji temperature in tlaka (merilne tabele za naftne proizvode) in standardni referenčni pogoji
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 91:2018 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 75.180.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-06
Referenčna oznaka: ISO 91:2017
Področje projekta (angleško): This document refers to temperature volume correction factors, which allow users to convert volumes, measured at ambient conditions, to those at reference conditions for transactional purposes. This document also refers to compressibility factors required to correct hydrocarbon volumes measured under pressure to the corresponding volumes at the equilibrium pressure for the measured temperature. Table 1 shows the defining limits and their associated units of correction factors referenced in this document for crude oil, refined products and lubricating oils. These values are shown in bold italics. Also shown in the table are the limits converted to their equivalent units (and, in the case of the densities, other base temperatures). Table 2 shows defining limits of correction factors for light hydrocarbons (natural gas liquids and liquefied petroleum gases).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument se nanaša na volumenske korekcijske faktorje temperature, ki uporabnikom omogočajo pretvorbo prostornine, izmerjene pri običajnih okoljskih pogojih, v prostornino, izmerjeno pri referenčnih pogojih, za namene transakcije. Ta dokument se nanaša tudi na kompresijske faktorje, ki so potrebni za korekcijo prostornine ogljikovodikov, izmerjene pod tlakom, na ustrezno prostornino pri uravnoteženem tlaku za izmerjeno temperaturo. Preglednica 1 prikazuje opredeljene mejne vrednosti in z njimi povezane enote korekcijskih faktorjev, ki so v tem dokumentu omenjene za surovo nafto, rafinirane proizvode in mazivna olja. Te vrednosti so prikazane v krepki, poševni pisavi. V tabeli so prikazane tudi mejne vrednosti, pretvorjene v ustrezne enote (in v primeru gostote tudi ostale osnovne temperature). Preglednica 2 prikazuje opredeljene mejne vrednosti korekcijskih faktorjev za lahke ogljikovodike (utekočinjeni zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 91-2:2001 - Merilne tabele za nafto - 2. del: Tabele na osnovi referenčne temperature 20 °C 01-jun-2018
Nadomešča SIST ISO 91-1:2001 - Merilne tabele za nafto - 1. del: Tabele na osnovi referenčnih temperatur 15 °C in 60 °F 01-jun-2018
Nadomešča SIST ISO 5024:2001 - Naftne tekočine in utekočinjeni naftni plini - Merjenje - Standardni referenčni pogoji 01-jun-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi